Δείτε μέσα από παλιά αναγνωστικά πώς παρουσιάζονταν

 απο το 1920 μέχρι το 1980 μέσα από την συλλογή της βιβιλιοθήκης

 του Ινστιτούτου Παιδαγωγικής Πολιτικής