Πέμπτη, 31 Ιανουαρίου 2019

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΑΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ1)      Μπορούμε να προσκομίσουμε μόνο τις συντεταγμένες χωρίς τοπογραφικό ?

Το γραφείο κτηματογράφησης δέχεται τις συντεταγμένες χωρίς τοπογραφικό αρκεί το κάθε φυσικό πρόσωπο να μπορεί να υποδείξει το ακίνητο που θα προκύπτει από αυτές ότι είναι το ορθό.

2)       Είμαστε 4 κληρονόμοι, θα κάνουμε 4 δηλώσεις για τα ίδια ακίνητα?

Ναι θα κάνουν και οι τέσσερις δηλώσεις για τα ακίνητα .Γενικά όποιος έχει δικαίωμα σε ακίνητο πρέπει να κάνει δήλωση.
3)       Πληρώνουμε κάτι για την καταγραφή?

Το παράβολο είναι 35€ για κάθε ακίνητο εντός σχεδίου. Για τα εκτός σχεδίου ακίνητα  το κάθε φυσικό πρόσωπο πληρώνει 35€ για τα δύο πρώτα .Δηλαδή αν κάποιος έχει 4 ακίνητα εκτός σχεδίου τότε θα πληρώσει 70 €.

4)       Κάποια χωράφια δεν τα έχουμε δηλώσει στο Ε9 .Μπορούμε να τα δηλώσουμε τώρα?


Μπορεί να γίνει τροποποιητική στο Ε9 στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. που αφορά το κάθε φυσικό πρόσωπο .Ο καθένας θα πρέπει να απευθυνθεί στη Δ.Ο.Υ.

5)       Ακίνητα που έχουν δηλωθεί στο Ε9 μπορούμε να μην τα δηλώσουμε στο κτηματολόγιο?

Οποιοδήποτε ακίνητο δεν δηλωθεί στο κτηματολόγιο θα μεταβιβασθεί στο ελληνικό δημόσιο.
6)       Όταν δεν έχουν γίνει οι μετεγγραφές των συμβολαίων πως αντιμετωπίζεται?

Θα πρέπει να μετεγγραφούν τα συμβόλαια στο υποθηκοφυλάκειο με τωρινή ημερομηνία για να μπορέσει να γίνει η κτηματογράφηση.

7)       Όταν τα ακίνητα είναι δηλωμένα μόνο στο Ε9 ή μόνο διαλόγου πως δηλώνονται στο κτηματολόγιο?

Τα ακίνητα δηλώνονται με έκτατη χρησικτησία.
Αν ένα φυσικό πρόσωπο έχει το Ε9 του 1997 υπογεγραμμένο από την Δ.Ο.Υ. τότε μαζί με το τωρινό Ε9 μπορεί να δηλώσει τα ακίνητα.
Αλλιώς μπορεί να τα δηλώσει με το τωρινό Ε9 και μια ένορκη βεβαίωση με 2 μάρτυρες η οποία θα συνταχθεί σε συμβολαιογράφο και θα αναφέρει τα ακίνητα ακριβώς όπως αναφέρονται στο Ε9 και ότι είναι στη χρήση του δικαιούχου τουλάχιστον 20 χρόνια.

8)       Στην περίπτωση που δεν υπάρχει τίτλος κτήσεως του κληρονομούμενου αλλά διαδοχή στη χρησικτησία αρκεί μόνο το Ε9 αν δεν υπάρχουν άλλα έγγραφα κυρίως για χωράφια.

Αρκεί το Ε9 του θανόντα ως τίτλος και μαζί με τα άλλα έγγραφα δηλώνει τα ακίνητα.

Δεν υπάρχουν σχόλια :