Παρασκευή, 2 Μαρτίου 2018

Συγκροτήθηκε σε σώμα το ΔΣ της Αθήνας


Το ΔΣ που προέκυψε απ τις αρχαιρεσίας της 11/2/2018 συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής
Πρόεδρος  Κων/νος Γιαννόπουλος
Αντιπρόεδρος Γιώργος Γιαννόπουλος
Γραμματέας Βασιλική Χαλικιοπούλου Πολυχρονοπούλου
Ταμίας Αναστάσιος Σταθόπουλος
Μέλη   Ευαγγελία Μποσμή
            Νικόλαος Μακρής
            Νικόλαος Παπαναστασίου  
 Αναπληρωματικά μέλη
Ρουμπίνη Μαρίνη
Τρύφωνας Βασιλόπουλος 

Καλή επιτυχία!!Δεν υπάρχουν σχόλια :