Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου 2017

Διάσημοι πίνακες ζωγραφικής με θέμα το φθινόπωρο

Pierre Auguste Renoir – The Bridge at Argenteuil in Autumn 1882.

Leonid Afremov – CITY BY THE LAKE

Michael Gorban – Autumn View

Viktor Kurshin Osenniy park

Vincent van Gogh – 1885

Nicolas Poussin – 1660-1664 – Ο πίνακας βρίσκεται στο Λούβρο

Zaozersky Vitali. Autumn thaw

Vincent van Gogh. Mulberry Tree. October 1889.

Thomas Moran – circa 1867

Winslow Homer, Φθινόπωρο στο Mountainville της Νέας Υόρκης (Autumn Mountainville. N. York). 1878. Σε ιδιωτική συλλογή

Isaac Ilich Levitan – circa 1891-1899

Φθινόπωρο – John William Godward 1900

Executioners Vyacheslav – Autumn colors. Autumn in the park

Claude Oscar Monet – 1873

William Mason Brown


dinfo.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια :