Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2015

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ . ΠΟΙΟ ΗΤΑΝ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ

                                         ΤΟΥ  ΘΑΝΑΣΗ  Β. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ                               
Ποια  ήσαν  και  πως  λειτουργούσαν  τα  πρώτα  ελληνικά  σχολεία  μετά  την  απελευθέρωση  της  πατρίδας  μας  από  τον  τουρκικό  ζυγό;
Το  1834  με  Βασιλικό  διάταγμα  ιδρύθηκαν  τα  πρώτα  ελληνικά  σχολεία, τα  οποία  πήραν  το  όνομα  «Αλληλοδιδακτικά  Όθωνος», και  περιλάμβαναν  μαθητές  των  οποίων  η  ηλικία  κυμαινόταν  από  10  έως  40  ετών. Ένα  από  αυτά  εγκαταστάθηκε  και  στην  Τριπολιτσά, στο  χώρο  που  ήταν  άλλοτε  η  Δημοτική  αγορά  και  ονομαζόταν  « Η  ΩΡΑ».
Το  διδακτήριο  αυτό  το  αποτελούσε  μια  ευρύχωρη  αίθουσα  με  πάγκους  που  χρησίμευαν  για  θρανία. Γύρω  στους  τέσσερες  τοίχους  ήταν  γραμμένα  διάφορα  ρητά  των  αρχαίων  ελλήνων  και  το  Αλφάβητο  με  ωραία, καλλιγραφικά, κεφαλαία  γράμματα. Στη  μια  πλευρά  ήταν  τοποθετημένη  η  έδρα  του  δάσκαλου, με  τρία  ή  τέσσερα  σκαλοπάτια  και  γύρω  με  κάγκελα.  Από  πάνω  κρεμασμένη  μια  εικόνα  η  οποία  παρίστανε  ένα  μεγάλο  τριγωνικό  μάτι, στο  κάτω  μέρος  του  οποίου  η  λεζάντα  εξηγούσε: «Ο  οφθαλμός  του  Θεού». 

Αυτή  ήταν  η  αίθουσα  διδασκαλίας  στα  πρώτα  ελληνικά  σχολεία.
Τώρα, ας  έλθουμε  με  τη  σειρά  να  εξετάσουμε  άγνωστες  για  τους  πολλούς, ασήμαντες  μεν  λεπτομέρειες, χαρακτηριστικές  όμως  που  φανερώνουν  την  εκπαιδευτική  νοοτροπία  του  καιρού  εκείνου, όπως  χαρακτηριστικά  περιγράφει  ο  χρονογράφος  της  εποχής  εκείνης.
                 
Ο  δάσκαλος  δεν  χρησιμοποιούσε  κουδούνι  αλλά  μια  σφυρίχτρα  με  την  οποία  υπέβαλε  την  ησυχία. Έτσι, μετά  τα  παρατεταμένα  σφυρίγματα  του  δασκάλου, ακουγόταν  η  βαριά  και  σοβαρή  φωνή  του:
---- Ε, εσείς  εκ  δεξιών  αναγνώσατε  ιεράν  ιστορίαν, και  εσείς  οι  έμπροσθεν  ασχοληθείτε  με  μαθηματικάς  ασκήσεις.  Άρξασθε!! Εμπρός  μαρς.
Η αύξηση όμως των μαθητών και η έλλειψη των δασκάλων, κατέστησε αναγκαία την επιδίωξη εφαρμογής μιας νέας μεθόδου που είχε πρωτοεμφανιστεί στην Αγγλία και στη συνέχεια στη Γαλλία και ήταν η Αλληλοδιδακτική μέθοδος. Η μέθοδος αυτή συνίστατο στην «βοήθεια» κατά κάποιον τρόπο του δασκάλου στο έργο του από τους πιο ικανούς μαθητές του. Η μέθοδος ονομάστηκε Αλληλοδιδακτική (και τα σχολεία στα οποία εφαρμόστηκε Αλληλοδιδακτικά) διότι οι καλύτεροι μαθητές, οι Πρωτόσχολοι όπως ελέγοντο,  με την καθοδήγηση του δασκάλου, δίδασκαν τους υπόλοιπους ή οι μεγαλύτεροι μαθητές δίδασκαν τους μικρότερους. Οι μαθητές δηλ. δίδασκαν αλλήλους. Ο δάσκαλος επιτηρούσε την τάξη ενώ τη διδασκαλία έκαναν, όπως είπαμε, μαθητές με καλή διαγωγή και επιδόσεις και ανάλογα με τα καθήκοντά τους χωρίζονταν σε παραπέρα κατηγορίες, όπως γενικοί πρωτόσχολοι, μερικοί πρωτόσχολοι, ερμηνευτές, υπαγορευτές κ.ο.κ.
Οι  μαθητές  φορούσαν  φουστανέλες.  Λίγο  ψηλά  στους  τοίχους  της  αίθουσας, ήσαν  κρεμασμένοι  πίνακες  με  διάφορες  λέξεις, τις  οποίες  διάβαζε  ο  δάσκαλος  μεγαλόφωνα, και  μετά  ακολουθούσαν  όλοι  μαζί  οι  μαθητές  στην  ανάγνωση, όπως  « Υιός, λαός, Θεός, ταγός, κλπ». Τις  λέξεις  αυτές  τις  είχε  γράψει  στους  πίνακες, ο διάσημος  για  την  εποχή  εκείνη  παιδαγωγός  Κλεόβουλος  ο  Φιλιπποπολίτης.
Οι  μαθητές  χρησιμοποιούσαν  και  βιβλία  τα  οποία  είχαν  συνήθως  τους  τίτλους «Τα  αυγά  του  Πάσχα», «Ιερά  Ιστορία», «Ψαλτήριον».
Ο  ιστορικός  της  εποχής, μας  πληροφορεί  ότι  μόλις  οι  μαθητές  έμπαιναν  στην  αίθουσα  έκαναν  πρώτα  τη  προσευχή  τους  και  έπειτα  έλεγαν  το  Βασιλικό  ύμνο, μετά  από  σύνθημα  που  ο  δάσκαλος  έδινε  με  τη  σφυρίχτρα: « Τον  Βασιλέα  τον  πρώτον  Όθωνα, Δος  δόξης  στέφανον, την  τύχην  άφθαρτον, τον  Βασιλέα  μας  σώσον  Θεέ».
Όταν  τελείωνε  το  μάθημα, οι  μαθητές  για  να  βγουν  από  την  αίθουσα  έμπαιναν  πρώτα  σε  μία  γραμμή  κατ’ ανάστημα, και  έλεγαν  το  οδοιπορικό:
«Πάει  πλέον  η  μελέτη, και  ο  καιρός  της  προσευχής,
Ώρα  της  εξόδου  ήλθε. Δεύτε  άγωμεν  λοιπόν, με  το  βήμα  σταθερόν».
Ο  δάσκαλος  κρατούσε  πάντοτε  στα  χέρια  του  βούρδουλα  ή  βέργα. Σωστός  κέρβερος. Οι  τιμωρίες  που  έβαζε  ήσαν  ανάλογες  με  τα  παραπτώματα. Η  πιο  σκληρή  τιμωρία, εκείνο  τον  καιρό  ήταν  « ο  φάλαγγας». Ήταν  φτιαγμένος  από  ένα  γερό  ξύλο, στις  άκρες  του  οποίου  δένονταν  χοντρό  σκοινί. Ανάμεσα  στο  σκοινί  και  στο  ξύλο  έμπαιναν  τα  πόδια  του  μαθητή, ύστερα  γύριζαν  το  ξύλο  σε  τρόπο  που  να  σφιχτούν  καλά  τα  πόδια, και  αφού  γύριζαν  τα  πέλματα  προς  τα  επάνω, δέχονταν  τα  σκληρά  χτυπήματα  του  βούρδουλα. Άλλη  τιμωρία  ήταν  το  γονάτισμα  πάνω  σε  χαλίκια. Σώζεται  ακόμη  σήμερα  το  χαρακτηριστικό  τραγούδι  που  έλεγαν  οι  μαθητές:
«Άρξον  χειρ  μου  αγαθή
γράψον  γράμματα  καλά
μη  δαρθείς, μη  παιδευθείς
και  στον  φάλαγγα  βαλθείς».
Ο φάλαγγας ήταν η καθιερωμένη ποινή στα σχολεία, τότε. Κατά ιστόρηση του Θ.Ν. Φιλαδελφέως «Ο φάλαγγας ήταν ένα ξύλο από ένα μέτρο ως έξι ρούπια [= 49,5 εκατοστόμετρα] μακριός, με δύο τρύπες εις ένα ρούπι μακριά η μία από την άλλη, ένα σχοινί περασμένο, έχοντα δύο κόμπους εις τες άκρες να μην ξεπερνά. Αυτού [του τιμωρουμένου] έβαζαν τους πόδας και έστρεφαν το ξύλον και έσφιγγον τα πόδια, εις τους αστραγάλους από κάτω και ο δάσκαλος έδερνε. Πολλά παιδία εκατουριώντο από τον φόβον των, όταν ο αγριο-δάσκαλος εφώναζε του παιδίου: «βρε θεοκατάρατε!».
 Ο φάλαγγας καταργήθηκε από τα ελληνικά σχολεία με διάταγμα του Καποδίστρια το 1829, διότι «ο ραβδισμός των παίδων δεν είναι μέσον καλής αγωγής», όπως ανέφερε, για να τον διαδεχθεί η βέργα του δασκάλου.
Όταν  κανένας  μαθητής  έκλεβε  από  συμμαθητή  του  κανένα  μολύβι  ή  κοντύλι, ο  δάσκαλος  τον  τοποθετούσε  σε  ένα  μέρος  και  μετά  περνούσαν  όλοι  οι  μαθητές  και  τον  έφτυναν. Λέγανε  δε  συγχρόνως  και  τη  φράση « Φτου  σου  κλέφτη».
Το  όνομα  του  μαθητή  που  τιμωρούσε  ο  δάσκαλος  γράφονταν  σε  ειδικό  πίνακα, ο  οποίος  λεγόταν  «Πίναξ  της  ατιμώσεως», και  στα  1856  πήρε  το  όνομα  «Πίναξ  μομφής», ώσπου  το  1863  καταργήθηκε  με  απόφαση  του  Υπουργείου  Παιδείας.
Οι  μαθητές  όμως  είχαν  και  τις  ευχάριστες  στιγμές  τους, μέσα  στην  τόση  δύσκολη  κατάσταση  που  βίωναν. Όταν  ο  δάσκαλος  είχε  τα  κέφια  του, τους  έβαζε  στη  γραμμή  και  τους  πήγαινε  περίπατο  στην  εξοχή. Εκεί  τα  παιδιά  παίζανε  διάφορα  παιχνίδια, συνήθως  όμως  συναγωνίζονταν  ποιος  θα  κόψει  τις  πιο  καλές  και  μεγάλες  βέργες  για να  ευχαριστήσουν   το  δάσκαλο, οι  οποίες  όμως  θα  σπάγανε  όλες  στη  καμπούρα  και  στα  χέρια  τους.
Πολλές  φορές  επισκέπτονταν  τα  σχολεία  και  οι  παλαιοί  αγωνιστές  της  Επανάστασης, που  τους  διηγιόντουσαν  διάφορες  ιστορίες  και  περιστατικά  από  τον  Αγώνα.
Οι  πρώτοι  δάσκαλοι  δεν  είχαν  διπλώματα. Τα  απόκτησαν  μετά  το  1835  που  ιδρύθηκε  το  «Διδασκαλοδιδακτήριον», στο  οποίο  σπούδαζαν  οι  μελλοδιδάσκαλοι, όπως  τους  αποκαλούσαν. Αργότερα  το  1852  με  διάταγμα  ιδρύθηκε  το  παρθεναγωγείο  της  Φιλεκπαιδευτικής  εταιρείας, το  Αρσάκειο.
Αυτή  ήταν  η  κατάσταση  στα  σχολεία  μας  ως  το  1880, όταν  πλέον  έγινε  ριζική  μεταβολή  στην  Ελληνική  εκπαίδευση.
                                   ΘΑΝΑΣΗΣ  Β. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

                                  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ  ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ – ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ

38 σχόλια :

 1. Ανώνυμος4/2/15 10:38

  Μιας και μιλάμε για σκολιά....(Θανάση συγνώμη για την ανάρτηση, εδώ, του σχολίουμου, δεν έχει αμιγώς πολιτική σκόπευση όσο και να φαίνεται έτσι, αλλά καθαρά πολιτισμική)

  Παιδιά μεταναστών, δεύτερης γενιάς.

  Γεννήθηκαν εδώ, πήγαν στα σκολιά μας, ερωτεύτηκαν, δουλεύουν, παντρεύτηκαν, δεν γνώρισαν άλλη ΠΑΤΡΙΔΑ, είναι σαν τα παιδιά μας, είναι ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ!!!!!!

  Όχι όμως για την "υπουργάρα" της κυβέρνησης της "αριστεράς" δεν το δέχεται.........

  Μία ψήφος τους έλλειπε και δεν τους έκαναν τόσοι και τόσοι από τον κεντροαριστερό χώρο......

  Όπως και για κάποιους ελληναράδες στην συγκυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ που δεν ήθελαν να περάσει το νομοσσχέδιο του τότε υπουργού δικαιοσύνης Ρουπακιώτη......

  Καμαρώστε για την κυβέρνηση ΚΑΜΕΝΟΥ-τσίπρα...........

  Τελικά ο εθνολαϊκισμός τείνει να εξελιχθεί σε εθνικο-λαϊκισμό....(έχει διαφορά το εθνο από το εθνικο τουλάχιστον ιστορικά...) Ελπίζω να μην φτάσσει σε τέτοια κατάντια το συνοθύλευμα που επαγγέλεται και θέλει να λέγεται αριστερά, γιατί η έννοια της αριστεράς θα χάσει και όχι ο κ. Γιάνης....

  (Θανάση και πάλι συγνώμη, αλλά ήθελα να γράψω γι' αυτά τα παιδιά που και εσύ θα συνάντησες στην επαγγελματική σου ζωή και που σίγουρα δεν σου πέρασε ποτέ από το μυαλό ότι δεν είναι σαν τα παιδιά μας.)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ανώνυμος4/2/15 11:22

  ΡΕ ΜΗ ΣΕ ΠΩ ΠΡΩΙ ΠΡΩΙ ΕΣΕΙΣ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΤΟ ΚΑΝΑΤΕ..ΕΙΝΑΙ ΝΩΡΙΣ ΝΑ ΜΙΛΑΣ.ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΙΛΑΤΕ ΑΝ5ΤΙΠΟΛΙΤΕΥΤΙΚΑ.ΤΩΡΑ ΛΟΥΜΩΤΕ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ανώνυμος4/2/15 12:04

  δεν το καταλαβαινω αυτο με την ιθαγενεια..η χωρα δε ζει φυσιολογικη μεταναστευση αλλα επιδρομη που θα συνεχιστει γιατι ετσι εξυπηρετει τους κανιβαλλους που κανουν κουμαντο και το διεθνες χρηματοπιστωτικο κεφαλαιο..εσυ ως γλανιτσιωτης πως την ειδες..εισαι τοσο χαζος οσο φαινεσαι η θα μας πουλησεις κουφιο αντιρατσισμο..αντε καημενε απο δω μεσα ..μη λες κουταμαρες γιατι αυτοι μπορει να ψηφισαν σαμαροβενιζελομερκελισμο δεν τους εχω ομως για τοσο βλακες

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ανώνυμος4/2/15 13:27

  από το αλληλοδιδακτικό, το 2015 θα περνάγαμε μοριομαζευτικό

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Ανώνυμος4/2/15 13:37

  και θα μας μπαρταδεψουνε κι αλλο και θα χαθει η φυλη μας..αντε απο δω μεσα χαζε που δεν το βλεπεις

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Ανώνυμος4/2/15 14:06

  Εκείνο το άρθρο "η ισχύς στην διαπραγμάτευση" δεν ξανα βάνεις τις εικόνες μαζί με τον τσιπράκο και τον γιούνκερ χεράκι χεράκι, έτσι για να λιώσω από εθνική υπερηφάνεια.......

  Ένας λαός που είχε (και έχει) ρουβίτσες,

  ένας λαός που αποκτά "baroufistas",

  ένας λαός που ασχολείται με σώβρακα, γραβάτες, και πουκάμισα όξω,

  ένας λαός που ασχολείται με το πως χαιρετίθηκαν ή φιλήθηκαν,

  ένας λαός που δέχεται ετερόκλιτες συγκυβερνήσεις (και όχι συνεργασίες επί θεμάτων συμφωνηθέντων) μόνο και μόνο για να σε πουν πρωθυπουργό και υπουργό (και ας πάθεις, Παναγιώτη μου, λόρδωση από το κόρδωμα....για το λαφαζάνη λέω),

  ένας λαός που κατάπινε και καταπίνει αμάσητα την όποια μπαρούφα, αρλούμπα, εξυπναδούλα που του λέει ο κάθε μπαγασάκος, ή το κάθε λαμόγιο,

  ένας λαός, που όπως σας έγραψα παλιά, κάθισε 400 χρόνια σκλάβος και "ψιλοκαμαρώνει" από πάνω,

  ένας λαός που δεν τηράει κατάματα τα πρακτικά προβλήματά του και ασχολείται με κάτι γελοίες πικάντικες εικόνες και φρασούλες,

  ένας λαός που είναι χρεωκοπημένος όχι οικονομικά, αλλά κοινωνικά και ηθικά,

  ένας λαός που καμαρώνει σα γύφτικο σκεπάρνι ότι τάχα μου είναι περιούσιος λαός και θα τον μαγαρίσουν τα παιδιά των μεταναστών,

  ένας λαός που γενικώς ασχολείται με τρίχες......

  του αρμόζουν οι "ηγέτες" που είχε και έχει......

  Δεν είσαι, κύριε λαέ, ούτε υπό κηδεμονία ούτε υπό δικαστική αντίληψη,

  δεν είσαι, εθνολαϊκιστή μου, ανενημέρωτος (τουλάιστον σήμερα),

  δεν είσαι άμοιρος ευθυνών και να σου φταίνε πάντα οι άλλοι, να σου φταίνε όλοι οι άλλοι, να σου φταίνε οι κυβερνώντες που ψήφιζες και έγλιφες και αν δε σου κάνανε το ρουσφετάκι ξεχαρμάνιαζες σαν .....της τρούμπας, να σου φταίνε τα ΜΜΕ (τα οποία ειρίσθω εν παρόδω βρίζουμε αλλά πιστεύουμε....), να σου φταίει η τρόικα που άρχισε να σε παίρνει χαμπάρι ότι δεν έκανες τα αυτονόητα και δώσανε στο κάθε μονεταριστικό νεοφιλελεύθερο καθίκι το δικαίωμα να ελέγχει, να σου φταίει, να σου φταίει, να σου φταίει, εκτός από ΣΕΝΑ ΟΥΛΟΙ ΦΤΑΙΝΕ......

  Πιστεύω ότι δεν είμαστε σοβαρός λαός και σκιάζομαι για χειρότερα....και ο βασικός λόγος είναι θέμα ΠΑΙΔΕΙΑΣ!!!!!!!

  Εμείς με τέτοιον πολιτισμό κλπ κλπ γίναμε αυτοί που είμαστε.....και τούτο όχι ότι οι άλλοι λαοί είναι καλύτεροι, αλλά είναι πιο κοινωνικοί, πιο ρεαλιστές, πατάνε στη γη και δεν έχουν ηλίθιο εγωισμό σε σημείο λεβεντομαλακισμού.......  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Ανώνυμος4/2/15 14:14

  Άβυσσος η ψυχη του πασοκου !!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Ανώνυμος4/2/15 14:18

  ΘΑΧΕΙΣ ΘΗΤΕΨΕΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ ΕΠΙ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑ ΚΑΙ ΕΧΕΙΣ ΓΝΩΣΕΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Ανώνυμος4/2/15 16:56

  ΛΟΙΠΟΝ ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΟΥΜΕ ΤΙ ΛΕΜΕ..ΝΙΚΗΣΑΜΕ ΔΕ ΝΙΚΗΘΗΚΑΜΕ..ΚΡΙΤΙΚΗ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΣΟΚΟΝΕΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΚΑΝΕ ΕΤΣΙ..ΤΑ ΘΥΜΑΤΑ ΓΙΝΑΝΕ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΜΑΖΕΥΤΗΚΑΝΕ ΚΑΤΑΜΕΡΙΑ..ΜΕΤΡΑ: 31% ΕΙΣΤΕ ΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΚΑΙ ΒΑΝΩ ΚΑΙ ΣΕΝΑ ΜΕΣΑ...ΜΕΤΑ ΔΕ ΔΙΔΑΧΤΗΚΕΣ ΤΙΠΟΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ ΠΑΡΟΤΙ ΟΠΩΣ ΚΑΠΟΤΕ ΕΙΠΕΣ ΕΙΧΕΣ ΘΥΜΑ ΣΥΓΓΕΝΗ ΜΕ ΤΟ ΚΚΕ.ΜΕΤΑ ΤΩΡΑ ΚΥΒΕΡΝΑΕΙ Ο ΤΣΙΠΡΑΣ ΑΛΛΑ ΑΜΑ ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΚΑΛΑ ΘΑ ΠΑΕΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΣΤΟ ΚΚΕ...Σ ΑΡΕΣΕΙ ΔΕ Σ ΑΡΕΣΕΙ....ΔΕ ΘΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙ ΝΑ ΠΕΘΑΝΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΡΝΑΣ ΕΣΥ ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΠΑΡΟΜΟΙΟΙ ΚΑΛΑ.. ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΚΑΤΕΒΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΣΟΥ ΤΣΙΜΠΑ ΚΑΝΑ ΜΕΖΕ ΣΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΓΙΑ ΝΑ ΝΟΙΩΘΕΙΣ ΚΑΛΑ ΑΝΑΨΕ ΚΑΙ ΤΙΣ ΦΩΤΙΕΣ ΣΟΥ ΚΑΙ ΖΗΣΕ.ΔΕ ΧΕΣΤΗΚΕ Η ΦΟΡΑΔΑ ΣΤΟ ΑΛΩΝΙ ΠΟΥ ΕΛΕΓΕ Ο ΜΠΑΡΜΠΑΣ ΜΑΣ Ο ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΑΣ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ Η ΓΛΑΝΙΤΣΙΑ ΨΗΦΙΣΕ ΠΑΣΟΚΟΝΕΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ..ΟΙ ΠΛΟΥΣΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΞΕΓΕΛΑΣΜΕΝΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑ....Η ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ ΨΗΦΙΣΕ ΑΛΛΙΩΣ.. ΕΤΣΙ ΤΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΥΛΑ..ΚΑΙ ΜΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΛΟΓΕΙΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΚΟΥΡΑΖΕΙΣ.ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΑΚΟΜΑ ΑΦΟΥ ΘΕΣ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΚΑΠΩΣ ΓΝΩΣΤΟΣ ΒΑΛΛΕ ΚΑΝΑ ΠΑΡΑΤΣΟΥΚΛΙ ΟΠΩΣ ΠΑΛΙΑ...Η ΣΚΙΑΖΕΣΑΙ ΜΗ ΣΟΥ ΠΑΣΑΡΟΥΜΕ ΤΙ ΕΙΧΕΣ ΠΕΙ ΠΑΛΙΑ; ΛΙΓΟ ΤΟΧΕΟΙΣ ΚΑΙ ΦΤΟΥΝΟ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Ανώνυμος4/2/15 16:57

  ΔΙΟΡΘΩΝΩ Η ΠΛΟΥΣΙΟΙ ΕΙΝΑΙ Η ΞΕΓΕΛΑΣΜΕΝΟΙ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Ανώνυμος4/2/15 22:42

  ΜΗΝ ΤΟΛΜΗΣΟΥΝ και οδηγήσουν τη χώρα στην περιπέτεια της άτακτης χρεωκοπίας και της δραχμής......ΜΗΝ ΤΟΛΜΗΣΟΥΝ.........

  Ας σοβαρευτούν και ας ακούσουν όλη την ευρώπη που τους κράζει....."τηρείστε τους κανόνες"

  Δεν έδοσε κανένας λαός εντολή για άτακτη χρεωκοπία ή για άλλαγη νομίσματος......ΚΑΝΕΝΑΣ.....η μαφία της δραχμής είναι οικτρή μειοψηφία και ας έχει στις τάξεις της κεφαλαιούχους......

  Ας συνέλθουν πριν μας οδηγήσουν στα τάρταρα!!!!!

  Και επειδή το πιο πιθανό να κάνουν κανα δημοψήφισμα (για να βρουν άλλοθι για τη μεγάλη κωλοτούμπα, γιατί είναι δέσμιοι των εθνολαϊκίστικων κορώνων....όλα τα είπανε...) νάχουν υπόψη τους ότι η "σφαλιάρα" θα πέσει σύννεφο αν νομίζουν ότι θα κυβερνήσουν έτσι σουρεαλιστικά που ξεκίνησαν.....παίζουν με την τύχη μας και θα μείνουμε απαθείς?????

  Μια ευκαιριακή σχετική μειοψηφία (στο λαό) είναι που ο νόμος του φαυλόπουλου (φτιαγμένος για τους προηγούμενους λεβεντομαλάκες) τους έχρισε κυβέρνηση....

  Καλό είναι το σόου "πουκάμισο όξω", αλλά να ξέρουν ότι η καθολική πλειοψηφία του λαού απαιτεί να είναι μέσα στο ευρώ, να μην χρεωκοπίσουμε άτακτα και όλα αυτά τα γράφω επειδή πολλές φωνές από την ευρώπη ακούγονται ότι πάμε να εκβιάσουμε.......για να σοβαρευτούμε, για να προσγειωθούμε στην πραγματικότητα, για να μην παίζουν με τυν τύχη μου, τη δική μου τύχη, αφού κανένας δεν τους εξουσιοδότησε για τέτοια ρίσκα.....ΚΑΝΕΝΑΣ!!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Ανώνυμος4/2/15 22:52

  χαχαχα πως σε τσουζει αυτο που δεν εχουμε ki εχεις..χοροπηδας σαν καβουρας στα καρβουνα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Ανώνυμος4/2/15 22:54

  ΜΗΠΩΣ ΡΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕ ΝΑ ΚΟΨΟΥΝ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ..ΚΑΙ ΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΚΟΛΗΤΑΡΙ ΤΟΥΣ..ΤΖΟΥΣ ΑΠΟ ΔΩ ..ΜΗΝ ΠΡΟΚΑΛΕΙΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Ανώνυμος5/2/15 01:14

  Τωρα ο Ν Παυλοπουλου σε τσουζει ? Στις προηγουμενες εκλογες σ αρεσε ομως!!!!
  Τι χειροτερο θα παθουμε απο αυτο που παθαμε μεχρι σημερα? Γουσταρω δημοψηφισμα!!!!!!!!!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Ανώνυμος5/2/15 07:22

  Ας μην κοροϊδευόμαστε συμπατριώτες
  Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αμφισβήτησε ποτέ το Ευρωπαϊκό οικοδόμημα, και ως εκ τούτου δε συνιστά από αυτή την άποψη το αντίπαλο δέος που πρέπει πολιτικά να το αντιμετωπίσουν οι συμμορίες της Ευρώπης.
  Η εκλογή του όμως, υπήρξε αποτέλεσμα της πολιτικής συμπεριφοράς μιας κοινωνίας που αυτή τη φορά χειραφετήθηκε στοιχειωδώς. Δε χειραγωγήθηκε… δεν ενέδωσε στο φόβο και στον μπαμπούλα της Κατοχής… και αυτή η αξιοπρέπεια είναι που πρέπει να τσακιστεί για να παραδειγματιστούν οι λαοί ολόκληρης της Ευρώπης.
  Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν, δεν αντιμετωπίζεται ως φορέας μιας άλλης πολιτικής, αλλά ως ένα εργαλείο που απασφάλισε μια δυναμική αξιοπρέπειας μέσα στην οποία εγκλωβίστηκε και ο ίδιος, και η οποία πρέπει να τσακιστεί, γιατί είναι δύσκολο πια να επιτρέψει και τον ίδιο να αντικαταστήσει με έναν τρόπο παράλληλο τα άβουλα ανδρείκελα που μόλις αποκαθηλώθηκαν από την κυβερνητική εξουσία.
  Πρόκειται για μια ρεβάνς αξιοπρέπειας δηλαδή, που οι συμμορίες της Ευρώπης δείχνουν αποφασισμένες να την κερδίσουν με τρόπο ταπεινωτικό σε βάρος των Ελλήνων και προς παραδειγματισμό των λαών ολόκληρης της Ευρώπης.
  Οι εξελίξεις βρίσκονται στην κόψη του ξυραφιού…

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Ανώνυμος5/2/15 08:05

  ΜΗΝ ΤΟΛΜΗΣΟΥΝ...
  ποιος προσκυνημένος είναι αυτός που κουνάει το δάκτυλο σε μια κυβέρνηση με νωπή εντολή ;

  ..όλη την ευρώπη που τους κράζει....."τηρείστε τους κανόνες"..

  το όλο σκηνικό δε σας θυμίζει τον αίχμάλωτο των τζιχαντ γονατιστό και το κτηνος όρθιο με το μαχαίρι στο λαιμο;
  αυτή την ευρώπη θέλετε

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Ανώνυμος5/2/15 08:50

  Εις Σάμον - Ανδρέας Κάλβος: "Όσοι το χάλκεον χέρι βαρύ του φόβου αισθάνονται, ζυγόν δουλείας ας έχωσι· θέλει αρετήν και τόλμην η ελευθερία"
  .....................
  Αν γένης σφάγιον άτιμον
  ενός τυράννου, νόμιζε
  φρικτόν τον τάφον.
  ......................
  "Ουχ ελληνικόν το προσκυνείν"
  .............
  – “Αυτός ο λαός δεν προσκυνάει κανέναν παρά μόνο τους νεκρούς του”, Γιάννης Ρίτσος
  ..........................

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. Ανώνυμος5/2/15 09:31

  Πολύ σωστά. Δεν θα γίνουμε σφαγια στο βωμό των κατακτητων. Τέρμα ο ραγιαδισμος.
  Ναι,ρε, δημοψήφισμα. Να δούμε πόσα απιδια πιάνει ο σακος. Μόνο οι τεμπέληδες, οι βολεμενοι κι οι προσκυνημενοι θέλουν αυτή την Ευρώπη.
  5 τοις �� που έγινε 35

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. Ανώνυμος5/2/15 09:52

  Δημοψηφισμα λοιπον, αυτο λεω κι εγω και εκει θα ερθει η στιγμη να ρισκαρεις......και να μην αποφασισουν λεβεντομαλακες για σοβαρα θεματα....αυτο ζηταω, μην τολμισουν, θελω να μας ρωτησουν.......

  Ας μην τολμισουν λοιπον και να μας ρωτησουν.

  Εγω δεν θα σας βρισω ποτε, οπως δεν το εκανα ποτε, απλα καυτηριαζω συμπεριφορες και απευθυνομαι στην ομαδουλα την ετεροκλιτη που με κυβερναει και εχει επιπτωσεις στη ζωη μας.

  Και εσεις μπορειτε να την υπερασπιζεστε, δικαιωμα σας.
  Αν τωρα νομιζετε οτι την υπερασπιζεστε καλυτερα βριζοντας, τοτε συνεχιστε, αλλα εγω και θα συνεχισω και δε σκιαζομαι, απλα ειναι αντιαισθητικο και δεν μπορει ο καθενας μας να δεχεται ρυπους......

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. Ανώνυμος5/2/15 10:05

  για να είναι η σημερινή κυβέρνηση ετερόκλητη ομαδούλα , αυτό σημαίνει ότι η προηγούνενη ήταν ομόκλητη- ομοιομερής .δηλ μπαλταδες - μπαλτακοι και παλληκάρια ένα ! και επειδή βλέπω ότι τους υπερασπίζεσαι και επειδή η κυριάρχη ιδεολογία ήταν αυτών των αχαρακτήρηστων ,υποθέτω πως είσαι μακριά από το όπως κατέληξε πασοκ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. Ανώνυμος5/2/15 10:34

  να σας ρωτήσω κάτι;
  όταν μας μαθαίνανε για το Λεωνίδα και τους 300,για το Κούγκι, κ.α. ,μας το ελεγαν για παράδειγμα προς μήμιση ή προς αποφυγή;

  έχω μπερδευτεί!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. Ανώνυμος5/2/15 10:37

  Κουτρουγκαλος: Δεν θέλουμε την ρήξη αλλά ούτε και την υποταγή
  Ωραίος!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 23. Ανώνυμος5/2/15 12:13

  Αυτά ζητάει η Μέρκελ :
  -Εγκατάλειψη προεκλογικών δεσμεύσεων
  -Διάλυση εργασιακών δικαιωμάτων
  -Να μην αυξηθεί ο κατώτατος μισθός
  -Να αυξηθούν τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης
  -Να μην μειωθούν οι φόροι
  -Αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ για τα ξενοδοχεία από 6,5% στο 13%
  -Τροποποιήσεις της ρύθμισης για τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο
  -Περισσότερες κατασχέσεις για οφειλέτες του Δημοσίου
  -Αυξήσεις συντελεστών ΦΠΑ σε ρεύμα, τρόφιμα, φάρμακα, εισιτήρια, βιβλία, εφημερίδες, θέατρο
  -Κατάργηση του ΕΚΑΣ
  -Συσχετισμός εισφορών και παροχών σε όλα τα ταμεία
  -Περικοπή / κατάργηση φορολογικών κινήτρων
  -Σταδιακή κατάργηση πρόωρης συνταξιοδότησης
  -Επιτάχυνση ιδιωτικοποιήσεων.
  Ζούμε ιστορικές μέρες. Ας ενωθούμε.
  ΟΛΟΙ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 24. Ανώνυμος5/2/15 13:15

  Σαντορίνη, Μύκονος, Ρόδος, Κέρκυρα, Πάρος, Νάξος, κλπ , περιοχές από τις ομορφότερες και πλουσιότερες στον κόσμο, ναι στον κόσμο......

  Η βραδιά 300 με 400 ευρώ!!!!!!!!

  Και έρχεται ο δύστυχος ανθρωπάκος από του μπουλιμέτι και ουρλιάζει γιατί να πάει από 6,5% ο ΦΠΑ στο 13%!!!!!!!!!!! Τι να του πεις του δύστυχου........όταν ο ίδιος είναι σε ΦΠΑ 23%......

  Σε ένα ένα θα απαντήσω, όχι σε όλα μαζί, για να τα διαβάζει και κανένας, γιατί τα κατεβατά τ' αποφεύγει.....

  Ο Ολαν(δρέου), ο Σούλτς, ο Ομπάμα μας προδώσανε???? το άλλαξαν από τουρμπελέκι σε λύρα??????

  Πάντως παρακολουθώντας συζητήσεις σε γνωστούς, συγγενείς, φίλους, συγκάτοικους και στα ΜΜΕ παρατηρώ ότι όλοι περιμένουν να συμφωνήσουν (με αμοιβαίες υποχωρήσεις......) Δεν πήραν όμως μυρουδιά ότι η επανάσταση άρχισε και δε γυρίζει πίσω..........τι διάολο γιατί σκιαζόνται την άτακτη χρεοκοπία και την έξοδο από το ευρώ......εδώ είμαστε ήρωες, έχουμε εκλογικό αποτέλεσμα, λες και οι άλλοι δεν έχουν εκλογικό αποτέλεσμα, δεν έχουν λαό, δεν έχουν λαϊκιστές και λεβεντομαλάκες, λες και στην τελική μας έχουν ανάγκη........

  Αλλά επειδή το 80% δεν θέλει να τα σπάσουμε, στην ευκαιριακή μειοψηφία (στο λαό) δεν έδωσε κανένας, μα κανένας εντολή μπαχαλοποίησης, άσχετα αν εγώ το σκιάζομαι, γι' αυτό μην τολμήσουν!!!!!!!! πριν με ρωτήσουν ευθέως και στα ίσια.......

  Και αν ζητήσω ευρώπη, ευρωζώνη και δυτικό προσανατολισμό, την ίδια στιγμή να εξαφανιστούν (όχι μόνο να παραιτηθούν) γιατί ήδη πολύ κακό θα έχουν κάνει.......

  Δεν είμαι σκληρός, γιατί μιλάω για τις ζωές μας και φυσικά νοιάζομαι και για την δική μου και όποιος θέλει κούγκι να ρωτήσει και οχι ν' αποφασίσει.....

  Τώρα πιστεύω να καταλαβαίνετε τι σημαίνει εθνικο-λαϊκισμός και λεβεντομαλακισμός......

  Πάντως βλέπω αρκετούς στην κυβέρνηση να είναι σοβαροί, προβληματισμένοι, σκεφτικοί και ελπίζω ότι θα κατεβάσουν και τους λοιπούς που ακόμα νομίζουν ότι δεν έγιναν εκλογές........

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 25. Ανώνυμος5/2/15 13:20

  ΝΕΝΕΚΟΣ
  Κατά τα πρώτα χρόνια της Επανάστασης αγωνίστηκε πιστά και με ανδρεία τόσο στις μάχες στην Πελοπόννησο, όσο και στην Δυτική Στερεά Ελλάδα. Κατά την εκστρατεία όμως του Ιμπραήμ πασά το 1825, δελεάστηκε από υλικά ανταλλάγματα και μετατράπηκε σε συνειδητό προδότη της Επανάστασης. Έμεινε πιστός μέχρι τέλους στη συμμαχία του με τον Ιμπραήμ.

  κάπως έτσι θέλεις δηλ.τους Ελληνες!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 26. Ανώνυμος5/2/15 14:31

  τι να τους θελει ο ιδιος ειναι

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 27. Ανώνυμος5/2/15 14:35

  ΤΟΣΟ ΚΑΙΡΟ ΠΟΥ ΤΣΑΚΙΖΑΝΕ ΤΟ ΛΑΟ ΔΕ Σ ΕΝΟΙΑΖΕ,ΤΩΡΑ ΑΡΧΙΣΕΣ ΝΑΧΕΙΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΕΣ.Ε ΕΜΑΣ ΔΕ ΜΑΣ ΝΟΙΑΖΟΥΝ ΟΙ ΦΟΒΙΕΣ ΣΟΥ....Η ΜΠΑΧΑΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΗΛΘΕ ΑΠΟ ΣΑΣ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΟΥΣ ΜΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΓΧΩΡΙΑΝΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.ΓΙ ΑΥΤΟΥΣ ΜΙΛΑΣ.ΑΥΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΥΣ ΚΑΝΑΝΕ ΘΥΜΑΤΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 28. Ανώνυμος5/2/15 14:41

  πιστεύω πως τα πράγματα θα ήταν πιο εύκολα για τη νέα κυβέρνηση στη διαπραγμαμάτευση αν και η παλιά είχε σηκώσει λίγο το αναστημά της και είχε κερδίσει το κάτι τις.
  τώρα σίγουρα θα σκέπτονται, ποιός είσαι εσύ ρε που δεν προσκυνάς?
  θέλεις να αποδειχτεί ότι οι άλλοι ήταν εντελώς ... και τους κάναμε ό,τι θέλαμε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 29. Ανώνυμος5/2/15 15:39

  "πριν με ρωτήσουν ευθέως και στα ίσια......." χαχαχαχα
  Οταν ο ΓΑΠ μας έβαλε στο μνημόνιο μας ερώτησε ευθέως και στα ίσια?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 30. Ανώνυμος5/2/15 17:51

  ΑΚΟΥ ΜΗΝ ΤΟΛΜΗΣΟΥΝ ΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΑΑΑΑΑΧΧ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 31. Ανώνυμος5/2/15 19:51

  XAXAXAXA MHN TOLMHSOYNN....XAXAXAXA 8A TOYS LEIOSEI O PATRIOTIS MAS ..EGRAPSE

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 32. Ανώνυμος5/2/15 20:28

  O PATRIOTIS SKIAZETAI GIATI KSEREI OTI AMA GINEI PTOXEUSH TA PROTA LEFTA POU THA KATASXETHOYN EINAI AYTA TOV TRAPEZON TOY EKSOTERIKOY APO TOYS DANEISTES.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 33. Ανώνυμος5/2/15 22:11

  Εντάξει ρε πατριώτες, μη βαράτε, εγώ συμφωνώ με το 70 % του μνημονίου και ο Γιάνης (με ένα νι είπαμε) με το 67%.....πώς κάνετε έτσι για ένα 3% (με το συμπάθειο)....

  Μιλιούνια στο σύνταγμα!!!!!!

  Και να τους βρίζεις και να θέλεις να κάνουν ότι τους ζητήσεις, σα μαστούρια έχουμε εθιστεί στα δανεικά (και εδώ ο γιάνης δίκιο έχει....σα μαστούρια)....

  Ρε λεβέντες άμα δε γουστάρετε ευρώπη, ιδού η ρόδος, ιδού και τα ....δημοψηφίσματα και γρήγορα για να την κάνετε με ελαφρά πηδηματάκια, γιατί για τα βαριά ρετάρετε........

  Μην τολμήσετε όμως και δε ρωτήσετε ειδικά τους ελληναράδες εδώ μέσα, εμένα αφήστε με μπορώ να ζήσω και έξω με τα λεφτά που έχω βγάλει.......όξω!!!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 34. Ανώνυμος5/2/15 22:33

  ΜΗΝ ΤΟΛΜΗΣΟΥΝ ΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΑΑΑΧΧΧΑΑΑ ΤΡΑΒΑ ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΒΡΑΧΑΚΙΑ ΝΑ ΞΕΛΑΜΠΙΚΑΡΕΙΣ ΤΩΡΑ ΧΑΧΑΧΑΧΑ ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΘΑ ΣΕ ΦΩΝΑΞΟΥΝ ΝΑ ΚΑΘΟΡΙΣΕΙΣ ΠΟΡΕΙΑ ΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 35. Ανώνυμος5/2/15 22:48


  Να γυρίσω λίγο τη σελίδα:
  Θανάση,έκαμες μια εδιαφέρουσα έρευνα και μας παρουσίασες αρκετά στοιχία για τα σχολεία και τη σχολική ζωή στα παλιότερα χρόνια. Τα διάβασα με ικανοποίηση και σ' ευχαριστώ.
  Λυπάμαι βέβαια διότι οι πατριώτες περιφρόνησαν τον κόπο σου και βγάζουν τα κομματικά τους απωθημένα, πάνω στο έργο σου, κατά τρόπο μάλιστα αντιαισθητικόν και απαράδεχτον!
  Νυσάφι πια!!....

  Προτείνω στον Νις να καθιερώσει καθημερινή σελίδα για τον κομματικό μας πόλεμο! Π.Χ.

  6 Φλεβάρη 2015
  Η σημερινη πολιτική φαγούρα
  (ή κάτι τέτοιο)
  Τι να ειπώ πια;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 36. Ανώνυμος5/2/15 23:39

  ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΑΓΟΥΡΑ.ΕΙΝΑΙ ΠΟΥ ΛΥΠΑΜΑΙ ΠΟΥ ΤΟ ΛΕΩ ΒΓΑΛΑΜΕ ΤΕΤΟΙΟΥΣ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΦΤΩΧΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΟΥΣ..ΕΧΟΥΝ ΞΕΦΥΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓ ΚΑΝΑ ΔΥΟ.ΜΕΡΚΕΛ ΚΑΙ ΣΟΙΜΠΛΕ ΚΑΙ ΒΑΛΛΕ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 37. Ανώνυμος7/2/15 09:22

  Θανάση οι πατριώτες σου κάνανε 36 ιστορικά σχόλια....ουτ ένας σόφος ρε να μην πει κάτι...που πήγανε οι λόγιοι της Γλανιτσιάς;

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Παρακαλούμε, πριν δημοσιεύσετε το σχόλιό σας, έχετε υπόψιν σας τα ακόλουθα:
• Κάθε γνώμη είναι σεβαστή, αρκεί να αποφεύγονται ύβρεις, ειρωνείες, ασυνάρτητος λόγος και προσβλητικοί χαρακτηρισμοί, πολύ περισσότερο σε προσωπικό επίπεδο, εναντίον των συνομιλητών ή και των συγγραφέων, με υποτιμητικές προσφωνήσεις, ύβρεις, υπονοούμενα, απειλές, ή χυδαιολογίες.
•Μην δημοσιεύετε άσχετα, με το θέμα, σχόλια.
•Ο κάθε σχολιαστής οφείλει να διατηρεί ένα μόνο όνομα ή ψευδώνυμο, το οποίο αποτελεί και την ταυτότητά του σε κάθε συζήτηση.
Με βάση τα παραπάνω η διαχείριση διατηρεί το δικαίωμα διαγραφής σχολίων χωρίς καμία προειδοποίηση.