Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2014

Όλες οι αποφάσεις των δύο τελευταίων συνεδριάσεων στο Δημοτικό Συμβούλιο Γορτυνίας

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Γορτυνίας Δημήτρης Παπασπηλίου έδωσε στη δημοσιότητα τη λίστα με τις αποφάσεις που πάρθηκαν κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων συνεδριάσεων.
Αναλυτικότερα...

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 24 Οκτωβρίου 2014
α/α ΘΕΜΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ
225 Έγκριση δαπανών για ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων επετείου 28ης Οκτωβρίου 1940 στο Δήμο Γορτυνίας
226 Έγκριση δαπανών μεταφοράς μαθητών Γ΄ Λυκείου, Λυκείων Τροπαίων και Βυτίνας στα πλαίσια εκπαιδευτικών επισκέψεων.
227 Έγκριση παραχώρησης δημοτικών εγκαταστάσεων στο Παλαιοχώρι Δημητσάνας για την διεξαγωγή εκδηλώσεων.
228 1.Έγκρισης συμμετοχής και υποβολή πρότασης του Δήμου Γορτυνίας στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ), Θεματική Περιοχή: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (GR03), στην Κατηγορία 1 - Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις ΑΠΕ σε Τοπικές Κοινότητες
229 2. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Πελοποννήσου για την υλοποίηση του έργου: «Πυροπροστασία - υδροδότηση οικισμού Παν Τ.Κ. Μαγουλιάνων Δήμου Γορτυνίας. (σχετική ΑΔΣ Γορτυνίας 210/2013)
230 3. Ανανέωση Προγραμματικής σύμβασης με ΔΕΥΑ Τρίπολης για τον έλεγχο ποιότητας νερού ύδρευσης στις Τ.Κ. Γορτυνίας.
231 4. Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο με τίτλο: «Αποκατάσταση ιστορικού κτιρίου Πύργου Πλαπούτα στην Τ.Κ. Παλούμπα του Δήμου Γορτυνίας»
232 5. Αποδοχή μελέτης «Μελέτη τηλεελέγχου και εξοικονόμησης ενέργειας αντλιοστασίων»
233 6. Αποδοχή μελέτης έργου: «Συντήρηση και ανάδειξη Τρικάμαρου Γεφυριού Δημητσάνας και Παλαιάς Οδού Τ.Κ. Δημητσάνας».
234 7. Αποδοχή μελέτης «Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων Δήμου Γορτυνίας».
235 8. Επικαιροποίηση ορισμού μέλους στην κοινή Επιτροπή Προγραμματικής Σύμβασης για την Υποστήριξη της Τεχνικής Γραμματείας του Ειδικού αναπτυξιακού Προγράμματος «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2020» στην Περιφέρεια Πελοποννήσου για τα έτη 2013-2014.
236 9. Παράταση παραχώρησης βάση προγραμματικής σύμβασης μηχανήματος έργων της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας Περιφέρειας Πελοποννήσου.
237 10. Ολοκλήρωση ενεργειών για την πιστοποίηση του Δήμου Γορτυνίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001.
238 11. Παροχή εξουσιοδότησης σε εκπρόσωπο του Δήμου Γορτυνίας για την διεκπεραίωση διαδικασιών δωρεάν διανομής τροφίμων (αποσυρόμενων φρούτων).
239 12. Αντικατάσταση μελών Καλλιτεχνικής Επιτροπής Δήμου Γορτυνίας.
240 13. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Γορτυνίας.
241 14. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής Τουρισμού Δήμου Γορτυνίας.
242 15. Ορισμός αντιπροσώπου Δημοτικής Αρχής Γορτυνίας για τη σύσταση επιτροπής χορήγησης Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου ΚΟΤ ΙΙΙ (ΦΕΚ 1657/Β/2014.
243 16. Ανανέωση σύμβασης με εταιρεία cardio express
244 17. Συμμετοχή Δήμου Γορτυνίας στις εκθέσεις Φιλοξένεια, Greek Tourism και έκθεση μελιού στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
245 18. Έγκριση δαπάνης καταχώρησης αφιερώματος τουριστικής προβολής στο έντυπο «Auto Τρίτη».
246 19. Συνεργασία του Δήμου Γορτυνίας με αθλητικά σωματεία για την ενίσχυση αθλητικών δραστηριοτήτων στην περιοχή της Γορτυνίας.
247 20. Αποδοχή χορηγίας Κληροδοτήματος Πανταζόπουλου και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού 2014 για την εκτέλεση έργου ανακαίνισης Πανταζοπούλειου Πνευματικού Κέντρου Βυτίνας.
248 21. Έγκριση εργασιών ήπιας ανάδειξης μονοπατιού από Παλαιοχώρι, θέση Πηγή πλάτανου - Αγ. Ανάργυροι, προς γεφύρι Κοντού, θέση Μαυρογιάννη, Τ.Κ. Δημητσάνας, με δαπάνη Κοινωφελούς Ταμείου Δημητσάνας.
249 22. Έγκριση εκτέλεσης εργασιών τοποθέτηση μεταλλικού κιγκλιδώματος σε δημοτική οδό από ιδιώτη στην Τ.Κ. Στεμνίτσας.
250 23. Έγκριση εκτέλεσης εργασιών διάνοιξης πρόσβασης σε δημοτική οδό στην Τ.Κ. Στεμνίτσας από ιδιώτη.
251 24. Έγκριση εκτέλεσης εργασιών αναβάθμισης και επισκευής φωτισμού κεντρικής πλατείας στην Τ.Κ. Ζυγοβιστίου από ιδιώτη.
252 25. Έγκριση εκτέλεσης εργασιών επισκευής κτίσματος γεώτρησης στην Τ.Κ. Ζυγοβιστίου από την Αδερφότητα Ζυγοβιστινών «Η Μεταμόρφωση».
253 26. Έγκριση εκτέλεσης εργασιών δεντροφύτευσης και χορήγησης υλικών στο Σύλλογο Τροπαιατών στην Τ.Κ. Τροπαίων.
254 27. Έγκριση εκτέλεσης εργασιών κατασκευής πεζοδρομίου με δαπάνες της κ. Μαρίας Μπερδούση στην Τ.Κ. Σαρακίνι.
255 28. Έγκριση εκτέλεσης εργασιών ανάπλασης κοινόχρηστου χώρου με δαπάνες του Συνδέσμου Ζατουνιτών.
256 29. Έγκριση εκτέλεσης εργασιών καθαρισμού Κοιμητηρίου Σταυροδρομίου, με δαπάνη Καμπισιούλη Ελένης.
257 30. Έγκριση εκτέλεσης εργασιών ανάπλασης κεντρικής πλατείας Κοντοβάζαινας με δαπάνη του Πολιτιστικού Συλλόγου Κοντοβάζαινας.
258 31. Έγκριση εκτέλεσης εργασιών για την βελτίωση βατότητας δρόμου στην Τ.Κ. Κοντοβάζαινας (οδός Λαμπρόπουλου) με δαπάνη Ιδρύματος Λαμπρόπουλου.
259 32. Έγκριση εργασιών αποκατάστασης δημοτικού χώρου πλατείας Τ.Κ. Δόξας από τον σύλλογο Δοξιωτών.
260 33. Έγκριση μετατόπισης υπαιθρίου κατανεμητή Ο.Τ.Ε. στην Τ.Κ. Βυτίνας.
261 34. Έγκριση διενέργειας προμηθειών: α) ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών συγκροτημάτων και λογισμικών β) υδραυλικού υλικού, γ) ηλεκτρολογικού υλικού, δ) χλωριωτών ε) ειδών γραφείου για τις ανάγκες σχολικών μονάδων στ) Προμήθεια μηχανημάτων κ.λ.π. ειδών για τις ανάγκες υπηρεσιών του Δήμου (fax, εκτυπωτών), ζ) εταιρικού πακέτου κινητής τηλεφωνίας.
262 35. Έγκριση δωρεάν παραχώρησης χρήσης δημοτικού ακινήτου Τ.Κ. Ελληνικού στο Κέντρο Υγείας Μεγαλόπολης για λειτουργία περιφερειακού ιατρείου.
263 36. Έγκριση πρακτικών Δ.Σ. ΔΗΚΕΓ περί Ισολογισμού ΔΗΚΕΓ χρήσης 2013.
264 37. Έγκριση απόφασης Δ.Σ. ΔΗΚΕΓ αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014.
265 38. Έγκριση έκθεσης εκκαθάρισης ισολογισμού λήξης 20ης Ιουνίου 2014 και διαγραφή της Δημοτικής Επιχείρησης «Κέντρο ορεινής οικονομίας» (πρώην Δήμου Βυτίνας).
266 39. Έγκριση έκθεσης εκκαθάρισης διαγραφής «Δημοτικής Επιχείρησης Λουτρών Ηραίας».
267 40. Εξέταση καταγγελίας Αλβενιώτη Παναγιώτη περί παρεμπόδισης διέλευσης αγροτικού δρόμου στην Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη.
268 41. Εισήγηση επιτροπής Δημοτικού Συμβουλίου επί αιτήματος Βασιλείου Καλογερόπουλου περί καθορισμού δικαιώματος διέλευσης διόδου ακινήτου του, στην Τ.Κ. Ζάτουνας.
269 42. Έγκριση 2ου ΑΠΕ και παράταση προθεσμίας εκτέλεσης για το έργο «Πλακόστρωση οδών (α) παντοπωλείο - Ξηρού - πιτσαρία Γιαβή, (β) στενό ουζερί Ευκλείδη Τ.Κ. Βυτίνας».
270 43. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Ολοκλήρωση και συντήρηση μανδροτοίχων εντός της Τ.Κ. Νυμφασίας».
271 44. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην Τ.Κ. Τροπαίων».
272 45. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή οικίσκου, Η/Μ εγκατάστασης και δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Αγριδίου Δ.Ε. Κλείτορος».
273 46. Έγκριση 1ου ΑΠΕ για το έργο «Κατασκευή γηπέδου Μπάσκετ Βόλευ Δημητσάνας».
274 47. Έγκριση 1ου ΑΠΕ για το έργο «Κατασκευή γηπέδου Μπάσκετ Βόλευ Βυτίνας».
275 48. Έγκριση 1ου ΑΠΕ για το έργο «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης και Μονάδας Φυσικής επεξεργασίας υγρών αποβλήτων Ιαματικών Πηγών Δ.Δ. Λουτρών Ηραίας Δήμου Γορτυνίας».
276 49. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Εργασίες Συντήρησης Δημοτικού Χώρου Πάρκινγκ Τ.Κ. Δημητσάνας».
277 50. Συμπλήρωση Α.Δ.Σ. 180/2014 περί ανάθεση εργασίας για την συντήρηση οχημάτων του Δήμου Γορτυνίας.
278 51. Συμπλήρωση Α.Δ.Σ 212/2014 περί παραχώρησης χώρων κτιριακών εγκαταστάσεων Σχολής Αργυροχρυσοχοΐας Στεμνίτσας.
279 52. Πρόταση καθορισμού τελών έκδοσης αδειών υπαιθρίου εμπορίου.
280 53. Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου Τ.Κ. Τριποταμιάς λόγω λήξης μίσθωσης.
281 54. Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (φούρνου) Τ.Κ. Στεμνίτσας λόγω λήξης μίσθωσης.
282 55. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών με εισηγήσεις Οικονομικής Επιτροπής.
283 56. Διαγραφή τελών και προσαυξήσεων με εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής.
284 57. Εγγραφή χρηματοδότησης για την συμμετοχή του Δήμου Γορτυνίας στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Αρκαδικό Δίκτυο».
285 58. Αναμόρφωση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 28 Νοεμβρίου 2014
α/α ΘΕΜΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ
286 Αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Γορτυνίας.
287 Έγκριση δεντροφύτευσης σε δημοτικό κοινόχρηστο χώρο Τ.Κ. Βαλτεσινίκου.
288 Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών των πρώην Δήμων Γορτυνίας, Δημητσάνας Ηραίας Λαγκαδίων και Τροπαίων.
289 1. Κατανομή επιχορήγησης ποσού 31.523,54 ευρώ για λειτουργικές δαπάνες σχολικών μονάδων Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας και Δ/θμιας Δήμου Γορτυνίας (Απ. Υπ. Εσ. 42646/4-11-14).
290 2. Έκτακτη Επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών Δήμου Γορτυνίας για την κάλυψη αναγκών των σχολικών μονάδων.
291 3. Ορισμός Προέδρου Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και ορισμός εκπροσώπου κοινωνικών φορέων στην Επιτροπή.
292 4. Αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Γορτυνίας.
293 5. Τροποποίηση καταστατικού Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Γορτυνίας λόγω κατάργησης σχολικών μονάδων.
294 6. Υποβολή πρότασης για την χρηματοδότηση έργου: «Ανάπλαση οικισμού Τ.Κ. Λουτρών Ηραίας».
295 7. Υποβολή πρότασης για την χρηματοδότηση έργου: «Ανάπλαση εισόδων και εξόδων Τοπικών Κοινοτήτων Ηραίας».
296 8. Υποβολή πρότασης για την χρηματοδότηση έργου: «Ανάπλαση οικισμού Τροπαίων».
297 9. Υποβολή πρότασης για την χρηματοδότηση έργου: «Ανάπλαση οικισμών Περδικονερίου, Μουριάς και Βάχλιας.
298 10. Υποβολή πρότασης για την χρηματοδότηση έργου: «Προμήθεια εξοπλισμού και ανάπλαση παιδικών χαρών οικισμών Πουρναριάς, Νεοχωρίου, Ράφτη, Τροπαίων και Λιοδώρας.
299 11. Καθορισμός αμοιβής, αμειβομένων μελών Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Γορτυνίας (ΔΗΚΕΓ) κατόπιν εισηγητικής πρότασης Δ.Σ. της Επιχείρησης.
300 12. Έγκριση άδειας καταστήματος εκμίσθωσης ποδηλάτων στην Τ.Κ. Δημητσάνας.
301 13. Εισήγηση Επιτροπής επί αιτήματος Βασιλείου Καλογερόπουλου για τον καθορισμό δικαιώματος διέλευσης διόδου ακινήτου του, στην Τ.Κ. Ζάτουνας.
302 14. Αίτημα Συλλόγου Τ.Κ. Καλλιανίου για την παραχώρηση χρήσης δημοτικού ακινήτου.
303 15. Ηλεκτροδότηση υπαιθρίου χώρου Αγίας Παρασκευής οικισμού Λώτι της Τ.Κ Λουτρών.
304 16. Κοπή δένδρων εντός του νεκροταφείου της Τ.Κ Ζάτουνας.
305 17. Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή γηπέδου μπάσκετ - βόλεϊ στο Γυμνάσιο-Λύκειο Δημητσάνας».
306 18. Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή γηπέδου μπάσκετ - βόλεϊ στο Γυμνάσιο-Λύκειο Βυτίνας».
307 19. Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της εργασίας «Διαδικασίες αδειοδότησης, αξιοποίησης και διαχείρισης υδάτων Δήμου Γορτυνίας».
308 20. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Εργασίες συντήρησης δημοτικού χώρου πάρκινγκ Τ.Κ. Δημητσάνας.
309 21. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. έργου «Κατασκευή γηπέδου 5x5 Τ.Κ. Τροπαίων».
310 22. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών δρόμων Τ.Κ. Βυτίνας».
311 23. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Τσιμεντοστρώσεις από Αγ. Παρασκευή, πλατεία, Δημοτικό σχολείο Τ.Κ. Πουρναριάς».
312 24. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Κατασκευή μανδροτοίχων εντός της Τ.Κ. Λαγκαδίων».
313 25. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και παράταση του έργου «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας οικισμού Λαγκαδίων Τ.Κ. Λαγκαδίων».
314 26. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Ποιοτική Αναβάθμιση του Δημοτικού Σχολείου του Δήμου Βυτίνας».
315 27. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Επέκταση δικτύου αποχέτευσης Τ.Κ. Βυτίνας».
316 28. Διάλυση σύμβασης της μελέτης: Νομιμοποίηση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Τ.Κ Παλούμπα.
317 29. Εκτέλεση τελεσίδικης Δικαστικής Απόφασης Εφετείου Ναυπλίου σε βάρος ιδιοκτήτη στην Τ.Κ. Στεμνίτσας περί καταπάτησης δημοτικού χώρου.
318 30. Έγκριση εγκατάστασης σε δημοτικό χώρο περιοχής Τουμπιτσίου Δήμου Γορτυνίας, καμπίνας Ο.Τ.Ε.
319 31. Συμβάσεις μίσθωσης για την εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας Vodafone - Panafon AEET και Wind ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ.
320 32. Έγκριση δαπανών για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων του Δήμου.
321 33. Συμμετοχή στην έκθεση «Μυθική Πελοπόννησος» στην Αθήνα.
322 34. Προτάσεις τουριστικής προβολής της περιοχής από έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα.
323 35. Παραχώρηση μηχανημάτων παλαιού ελαιοτριβείου Τ.Κ. Βάχλιας από Ευαγγελία και Όλγα Παναγοπούλου.
324 36. Συνδρομή του Δήμου Γορτυνίας σε έντυπα και εκδόσεις.

325 37. Διαγραφή τελών και προσαυξήσεων και επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών με εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής. - www.kalimera-arkadia.gr

3 σχόλια :

Ανώνυμος είπε...

ΓΙΑ ΝΕΡΟ ΜΥΓΔΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΧΕΙ ΤΙΠΟΤΑ;

Ανώνυμος είπε...

Θα φέρει απο το Λάδωνα...και η πλατεία θα γίνει όταν τελειώσουν τα Δικαστήρια..........

Ανώνυμος είπε...


Για Γλανιτσιά "ούτε στην κάτου μερίτσα"....