Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Μετά από πολλές συζητήσεις μεταξύ συμπατριωτών, πραγματοποιήθηκε την
Κυριακή, 16 Αυγούστου 2009,
στην πλατεία του χωριού, λαϊκή συνέλευση όπου συζητήθηκε το θέμα της ανάπλασης του Ηρώου του χωριού από μηδενική βάση.
Στη συνέλευση παραβρέθηκαν πολλοί συμπατριώτες και εκπρόσωποι φορέων:
α) Το τοπικό συμβούλιο
β) Οι δημοτικοί σύμβουλοι Κ.Βασιλόπουλος, Βασίλης Δ. Γιαννόπουλος, Κων. Π. Κωνσταντινόπουλος και Νίκος Μαραγκός.
γ) Μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου Μυγδαλιωτών Αθήνας.
δ) Μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου Τρίπολης. 
Ακολούθησε σύντομη εισήγηση – ενημέρωση. Διαβάστηκαν τα ονόματα των πεσόντων σε κλίμα συγκίνησης. Δημοσιεύτηκε κατάλογος όλων των πεσόντων για να διορθωθούν τυχόν λάθη.
Έγινε διεξοδική συζήτηση. Έλαβαν το λόγο τόσο οι εκπρόσωποι των φορέων, όσο και πολίτες. Ακούστηκαν ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις και αξιόλογες απόψεις. Με ομόφωνη απόφαση ψηφίσθηκε η συμπλήρωση του μνημείου με τα ονόματα πεσόντων του χωριού.
Για τον σκοπό αυτό συγκροτήθηκε επιτροπή, αποτελούμενη από τους:

1.Βασιλόπουλο Πάνο του Τάσιου
2. Γιαννόπουλο Αντρέα του Βαγγέλη,
3. Γιαννόπουλο Χαράλαμπο του Χαρ.
4. Δημητρακά Δήμο του Πάνου
5. Κωνσταντινόπουλο Κων/νο του Οδυσσέα
6. Μποσμή Χρήστο του Πάνου
7. Πολύδερα Πάνο του Σπηλιώτη
Στον Γιαννόπουλο Χαράλαμπο ανατέθηκε να προβεί στις σχετικές ενέργειες.

Από την Γενική Συνέλευση αποφασίστηκαν ομόφωνα και τα παρακάτω:
1.      Όλοι (χωρίς καμία αντίρρηση) συμφώνησαν στην αναγκαιότητα του έργου.
2.      Να γίνει στο χώρο του υπάρχοντος Ηρώου, το οποίο θα παραμείνει, συμπλήρωση με νέο αρχιτεκτονικό σχεδιασμό.
3.      Να είναι γενικό και να γραφούν όλα τα ονόματα των πεσόντων 1912-13,1920-22, 1940-44, 1946-49. Η κάθε ιστορική περίοδος με τα δικά της χαρακτηριστικά.
4.      Να διευρυνθεί η Επιτροπή με ένα μέλος από το Τοπικό Συμβούλιο, ένα μέλος του Συλλόγου Τρίπολης και ένα μέλος του Συλλόγου Αθήνας, που θα ορισθούν από τα Συμβούλιά τους.
5.      Να εκπονηθεί αρχιτεκτονικό σχέδιο 
6.      Αφού ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός να συνεδριάσει η διευρυμένη επιτροπή για τις παραπέρα ενέργειες.
Όλο το χωριό ενημερώθηκε και σε συζητήσεις στα καφενεία ακούστηκαν θετικά σχόλια.
Δυστυχώς όμως, κάτι η πολιτικο-οικονομική κρίση που ακολούθησε τα επόμενα χρόνια, κάτι ο σχεδιασμός που δεν πραγματοποιήθηκε, κάτι κάποιες υποσχέσεις που δεν εκπληρώθηκαν είχαν σαν αποτέλεσμα να μην προχωρήσει το έργο μέχρι τώρα.
Είμαστε όμως τώρα αποφασισμένοι να εκπληρώσουμε αυτό το χρέος μας σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Σήμερα,
η Επιτροπή Ανέγερσης  Μνημείου Πεσόντων Μυγδαλιωτών (Γλανιτσιωτών) δημοσιεύει όλα τα ονόματα, πριν αυτά αναγραφούν στο Ηρώο, έτσι ώστε να επισημανθούν λάθη ή παραλείψεις και να γίνουν οι ενδεχόμενες διορθώσεις.
Καλούμε τους συγγενείς των θυμάτων και όσους γνωρίζουν σχετικά, να μελετήσουν τον κατάλογο και να απευθυνθούν για οποιαδήποτε παρατήρηση στο μέλος της επιτροπής, Μπάμπη Γιαννόπουλο, δάσκαλο. (Τηλ. Επικοινωνίας: 26250-31438, 697 4311344)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Α. ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ (1912-1913)
1. Βασιλόπουλος Χαράλαμπος του Νικολάου (αδελφός του Κ.Τζιούφη)
2. Γιαννόπουλος (Σούλιας) Σταύρος του Αθανασίου (αδελφός του Γιωργιά)

Β. ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ (1920-1922)
1. Βασιλόπουλος Ιωάννης του Βασιλείου (Βασιλώνη)
2. Ροζής Γρηγόριος του Γεωργίου (αδελφός του Κοζάτου)
3. Σταθόπουλος Μίμης του Αντωνίου (αδελφός του Γιωργούτσου)
4. Σταθόπουλος Περικλής του Κων/νου (αδελφός του Παπίτσα)
5. Φατούρος Κυριάκος του Σπύρου (αδελφός της Δημήτρως του Γ.Κόλλια)
6. Φουρνόδαυλος (Μποσμής) Αριστείδης του Χρήστου (αδελφός του Τάκη)

Γ. ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΕΑΜ-ΕΛΑΣ-ΕΠΟΝ (1941-1944)
1. Αντωνόπουλος Κων/νος του Ιωάννη, 1944
2. Αντωνόπουλος Νίκος Αντωνίου (Μπακαβέ), 1943
3. Βασιλόπουλος Αναστάσιος, Τασιόρηγου, 1944
4. Βασιλοπούλου Αντωνία του Πάνου Μπρη, 1943
5. Μαλαπέρδας Θεόδωρος Κων/νου, 1944
6. Μπάντος Νίκος του Πάνου (Πύργος), 1944
7. Παπαθεοδώρου Περικλής Κων. (Παπακώτσιου), 1944
8. Παπαναστασίου Ανδρέας Γεωργ. (Ντρίβα), 05-12-1943
9. Παπαναστασίου Νίκος Γεωργίου (Ντρίβα), 05-12-1943
10. Παπαναστασίου Νίκος Κων/νου (Γουνά), 1942
11. Πολύδερας Ιωάννης Κων. (Μανάρως), 1944
12. Πολύδερας Χρήστος Κων. (Κόλλια-Σιερέτης), 1943
13. Πολυχρονόπουλος Δημήτριος Χρ. (Κελεπούρης), 1944
14. Πολυχρονόπουλος Μαρίνης Αθαν. (Τσιρίμη), 1944
15) Ροζής Θεμιστοκλής του Ανδρέα (Πύργος), 1943

Δ. ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΣΤΟΝ ΕΜΦΥΛΙΟ ΠΟΛΕΜΟ (1946-1949)
1. Αρεστόπουλος Τρύφωνας Γεωργίου (Γιώργα), 02-04-1948
2. Βασιλόπουλος Αθανάσιος Αναστ. (Τασιουκλή), 27-06-1949
3 Βασιλόπουλος Γεώργιος Τασιόρηγου, 05-07-1948
4. Βασιλόπουλος Ιωάννης Βας. Βασιλώνη, 1949
5. Βασιλόπουλος Χρήστος Βας. Βασιλώνη, 1949
6. Βασιλοπούλου Κατίνα Ανδρ. (Αντρίκα), 1949
7. Βασιλοπούλου Μαρία Γεωργ. (Τρανού), 1949
8. Γιαννόπουλος Κώστας Ευαγγ. (Βαγγελάκου), 1949
9. Γιαννόπουλος Χαράλαμπος Γεωργ. (Καγιά), 1949
10. Γιαννόπουλος Μπάμπης Κων. (Κωσταντίου), 01-10-1946
11. Γιαννοπούλου Αθηνά Γεωργ. (Γιωργία), 14-03-1949
12. Δημητρακάς Πάνος Αθαν. (Τουρλόπανος), 11-07-1949
13. Κωνσταντινόπουλος Γεώργιος Χρ. (Λώνης), 1949
14. Κωνσταντινόπουλος Ιωάννης Ευθ. (Σιαούρλος), 1949
15. Κωνσταντινόπουλος Οδυσσέας Χρήστου, 22-01-1949
16. Μποσμής(Φουρνόδαυλος) Θεόδωρος Ευστ. (Σκασίλα), 11-07-1949
17. Μποσμής (Φουρνόδαυλος) Πάνος Χρ.(Παναζιούλης), 07-04-1949
18. Μποσμής (Φουρνόδαυλος) Χρήστος Κων. (Τάκη), 24-06-1948
19. Παπά Μαρία (Μαρινάκη), 1949
20. Παπαϊωάννου Βασίλειος Γεωργίου, 1949
21. Πολύδερας Γρηγόρης Σπηλιώτη, 01-10-1946
22. Πολύδερας Ευάγγελος Ηλία, 1949
23. Πολύδερας Παναγιώτης Δημ. (Κατσιμύγας), 28-07-1948
24. Πολύδερας Σπήλιος Γεωργ. (Φωτιά),13-10-1948
25. Πολυχρονόπουλος Ιωάννης Γεωργ. (Σιαψιάνη), 15-03-1949
26. Πολυχρονόπουλος Χαράλαμπος Αθ. (Νάσιαινας), 1949
27. Ροζής Γεώργιος Αντ. (Γαγάτσου), 1949
28. Ρουμελιώτης Γεώργιος Παν. (Πίστου), 1949
29. Σταθόπουλος Αντώνης Δημ. (Τζιμπάκου), 13-10-1948
30. Φουρνόδαυλος Ανδρέας Κων. (Ψηλού), 1949
31. Φουρωόδαυλος Γουλιέλμος (Λάκης) Ιωάννη, 1949
32. Χριστόπουλος Δημήτριος Παν. (Μυτίτσα), 1949
33. Χριστοπούλου Αντωνία Δημ. (Μητσιέλα), 1949

Μυγδαλιά, 26.10.2014

Το μέλος της Επιτροπής

Μπάμπης Γιαννόπουλος

2 σχόλια :

  1. Ανώνυμος30/10/14 06:54

    ΜΠΡΑΒΟ ΣΑΣ,ΑΠΟΔΕΙΞΑΤΕ ΟΤΙ ΔΙΑΦΕΡΕΤΕ ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΞΥΠΝΑΔΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΩΤΙΚΉ ΑΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΥ ΚΑΝΑΤΕ.ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ ΠΟΥ ΕΠΕΣΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΣΧΕΤΑ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑΣ ΘΑ ΑΝΑΠΑΥΘΟΥΝ ΠΙΑ ΣΑΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΑΝ ...ΕΠΕΣΑΝ ΟΛΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ,ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΥΤΟ ΟΛΟΙ ΣΑΣ.ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΩΣ ΕΛΛΗΝΕΣ,ΩΣ ΑΡΚΑΔΕΣ ΚΑΙ ΩΣ ΑΝΘΡΩΠΟΙ.ΑΠΟ ΕΚΕΙ ΨΗΛΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΨΥΧΕΣ ΤΟΥΣ ΘΑ ΣΑΣ ΑΓΓΑΛΙΑΣΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΛΟΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΛΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΥΤΟ ΑΔΕΛΦΟΣΥΝΗΣ,ΚΑΙ ΘΑ ΣΑΣ ΑΓΓΑΛΙΑΣΟΥΝ ΓΙΑΤΙ ΕΙΜΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟΣ ΟΤΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΝ ΖΩΗ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΑΓΓΑΛΙΑ ΕΚΕΙ ΚΑΙ ΜΑΣ ΚΟΙΤΑΝΕ..ΔΕΞΙΟΙ,ΑΡΙΣΤΕΡΟΙ,ΒΑΣΙΛΙΚΟΙ,ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΗΡΩΕΣ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΣΕ ΠΟΤΑΜΟΥΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΑΥΤΗ.Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΑΖΙ ΣΑΣ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ.Γ.Χ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Παρακαλούμε, πριν δημοσιεύσετε το σχόλιό σας, έχετε υπόψιν σας τα ακόλουθα:
• Κάθε γνώμη είναι σεβαστή, αρκεί να αποφεύγονται ύβρεις, ειρωνείες, ασυνάρτητος λόγος και προσβλητικοί χαρακτηρισμοί, πολύ περισσότερο σε προσωπικό επίπεδο, εναντίον των συνομιλητών ή και των συγγραφέων, με υποτιμητικές προσφωνήσεις, ύβρεις, υπονοούμενα, απειλές, ή χυδαιολογίες.
•Μην δημοσιεύετε άσχετα, με το θέμα, σχόλια.
•Ο κάθε σχολιαστής οφείλει να διατηρεί ένα μόνο όνομα ή ψευδώνυμο, το οποίο αποτελεί και την ταυτότητά του σε κάθε συζήτηση.
Με βάση τα παραπάνω η διαχείριση διατηρεί το δικαίωμα διαγραφής σχολίων χωρίς καμία προειδοποίηση.