Παρασκευή, 11 Ιουλίου 2014

Ομιλία Οδυσσέα για το ΕΣΠΑ Πελοποννήσου


ΣΤΗ 1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2020
Αξιότιμε κύριε Περιφερειάρχη,
Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι,
Είναι τιμή και χαρά για μένα το να είμαι απόψε εδώ μαζί σας.
Κι αυτό όχι μόνο γιατί είμαι μεταξύ φίλων, που ξεκινάμε από τον ίδιο τόπο, αλλά και γιατί είμαι σίγουρος ότι εδώ παρευρίσκεται μια Πελοπόννησος εξωστρεφής, ανοιχτή και καινοτόμα. 
Μια Πελοπόννησος, που θέλει το κάθε ευρώ των Βρυξελλών και το κάθε ευρώ  των Ελλήνων φορολογουμένων να πιάνουν τόπο, να προσφέρουν προστιθέμενη αξία και κοινωνικό πλούτο. Που κοιτάζει να κάνει το  αναπτυξιακό της καθήκον έχοντας πλήρη συνείδηση της σημασίας των 
αποφάσεων και των πράξεων της.
Παρευρίσκεται εδώ και μια νέα γενιά. Μια γενιά Τηλέμαχος. Ο μυθικός  Οδυσσέας, όπως ξέρετε, είναι μια προσωπικότητα γοητευτική και συγκινητική 
ανά τους αιώνες.
Κανείς όμως δεν μιλά για τον γιο του, τον Τηλέμαχο, που είχε ένα δύσκολο ρόλο να παίξει:
α. να δολοφονήσει από κοινού με τον πατέρα του τους μνηστήρες της
Πηνελόπης (τηρουμένων των αναλογιών σημαίνει, να αντιπαλέψουμε νικηφόρα και από κοινού εσείς κι εμείς στο Υπουργείο τις αιτίες και τα λάθη, που έφεραν την πατρίδα μας ως εδώ) και

β. να μην είναι αυτός, που κατά τους χρησμούς, θα σκότωνε τον πατέρα του, τον Οδυσσέα (τηρουμένων των αναλογιών, να μην περιφρονήσουμε
εγκληματικά τις δεξιότητές σας, τη συσσωρευμένη πείρα και τις γνώσεις
σας, τη διοικητική κληρονομιά, που φέρετε ο καθένας σας ξεχωριστά αλλά
και όλοι μαζί).
Η γενιά μας λοιπόν έχει την υποχρέωση να επανεφεύρει τον Τηλέμαχο,
έχει καθήκον να αξιοποιήσει την κληρονομιά της, ώστε να
δημιουργήσει την ανάπτυξη, που αξίζει να έχει η Πελοπόννησος στην
ψηφιακή εποχή και την απασχόληση, που χρειάζονται οι Πελοποννήσιοι και οι Αρκάδες για να μην ξεχνιόμαστε!
Ο αναπτυξιακός προσανατολισμός δεν μπορεί παρά να βασίζεται στις
ανάγκες και τις δεξιότητες των Πελοποννησίων και στα συγκριτικά
πλεονεκτήματα του τόπου και του φυσικού περιβάλλοντος. Οι σχετικές
υποχρεώσεις σχεδιασμού και χρηματοδότησης προκύπτουν από κανόνες
διαμορφωμένους στη βάση των σύγχρονων ευρωπαϊκών επιστημονικών
δεδομένων. Δεν πρόκειται για κάποιες γραφειοκρατικές εμμονές, αλλά για
τον έμπρακτο σεβασμό στην περιουσία του λαού, που δεν είναι άλλη από
τον φυσικό πλούτο αυτού του τόπου.

Από το ΕΣΠΑ 2007 – 2013 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, έχουν ενταχθεί έργα προϋπολογισμού 2.7 δις €, με συμβάσεις 2,1 δις € και δαπάνες 1,3 δις €.
To ελληνικό πρόγραμμα ΕΣΠΑ  2014 - 2020 θα υποβληθεί επίσημα από το Υπουργείο μας μέχρι τις 17 Ιουλίου, ώστε το ταχύτερο δυνατόν να ενσωματωθούν οι νέες δράσεις. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται ότι δεν θα υπάρχει το χρηματοδοτικό κενό που παρατηρείται συνήθως μεταξύ δύο προγραμματικών περιόδων.
Οι δράσεις για την αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων θα είναι εμπροσθοβαρείς, προκειμένου να ενισχυθούν οι ομάδες πληθυσμού που αντιμετωπίζουν τώρα τα μεγαλύτερα προβλήματα. Μετά από διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή  Επιτροπή, ενεργοποιούνται ήδη οι πρώτες εμπροσθοβαρείς δράσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, με συνολικό προϋπολογισμό περίπου 600.000.000€. Οι δράσεις αυτές έχουν αρχίσει να υλοποιούνται και αφορούν:
 «Την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας για νέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις».  Voucher σε 50.000 άνεργους νέους 18-24 ετών προκειμένου να αποκτήσουν θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα (προϋπολογισμός 180 Μ€)
«Την κατάρτιση ανέργων σε τομείς οικονομικής δραστηριότητας με υποχρεωτική εγγυημένη απασχόληση». Voucher σε 16.000 άνεργους άνω των 29 ετών προκειμένου να αποκτήσουν θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα σε τομείς αιχμής της ελληνικής οικονομίας (προϋπολογισμός 112 Μ€)
«Την εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής 2014-2015». Λειτουργία Παιδικών σταθμών, Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Παιδιών με Αναπηρία (προϋπολογισμός 160 Μ€)
«Τη προώθηση της Απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα 2014-2015» για 50.000 άνεργους ωφελούμενους (προϋπολογισμός 200 Μ€)
Και θα συνεχίσουμε την διαπραγμάτευση ώστε να ενταχθούν και άλλες δράσεις.
Τα βασικά χαρακτηριστικά του νέου ΕΣΠΑ:
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ : περίπου 20,8 δις €
Εκτιμώμενη συνολική δημόσια δαπάνη: περίπου 26 δις €
-Επτά Εθνικά Επιχειρησιακά προγράμματα (μαζί με την Τεχνική Βοήθεια)
- Δεκατρία Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προϋπολογισμού 5,2 δις. ευρώ (Δημόσια Δαπάνη 6,75 δις €)
Όλες οι Περιφέρειες θα διαχειριστούν περισσότερους πόρους σε σχέση με το σημερινό πρόγραμμα
Δίνεται έμφαση σε αναπτυξιακά έργα αλλά και επιχειρηματικότητα, κοινωνικές δράσεις
Από τα πέντε Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), οι συνολικοί πόροι που θα διανεμηθούν στις Μεταβατικές Περιφέρειες (όπως της Πελοποννήσου) ανέρχονται σε 1,246 δις ευρώ Κοινοτικής συνδρομής, ενώ σε Δημόσια Δαπάνη οι πόροι αυτοί ανέρχονται σε 1,558 δις ευρώ.
Από τους Πόρους του Ταμείου Συνοχής, σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος , Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, θα εκχωρηθούν στη Περιφέρεια Πελοποννήσου για διαχείριση 64 εκατ. ευρώ περίπου Κοινοτικής Συνδρομής που αντιστοιχεί σε Δημόσια Δαπάνη σε 75 εκατ. ευρώ.
Όλοι γνωρίζετε τα προβλήματα που έχουν προκύψει στο ΠΔΕ[1], λόγω της οικονομικής κρίσης. Αντίστοιχές δυσκολίες αντιμετωπίζουν και τα ΕΑΠ[2].
Το 2013 το όριο πληρωμών εθνικού ΠΔΕ για την Περιφέρεια είχε καθοριστεί στα 10.000.000,00€. Στο τέλος του έτους έγινε ανακατανομή και η Περιφέρεια απορρόφησε 21.000.000,00€.
Για να εκδοθούν ειδικές ΣΑΕΠ/ΣΑΜΠ[3] εθνικού ΠΔΕ για το ΕΑΠ, πρέπει να γίνει σχετικό αίτημα της περιφέρειας στο ΠΔΕ με τα προτεινόμενα έργα.
Μέσα στα πλαίσια και της ιδιαίτερης προσπάθειας της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του ΕΑΠ, θα είμαστε σε συνεργασία μαζί της ώστε αφού ολοκληρώσουμε μαζί τα ημιτελή έργα του Γ’ ΚΠΣ, να μας αποστείλετε τις νέες δράσεις, που δύναται να υποστηριχθούν για την ωρίμανσή τους.
Φίλες και φίλοι,
Δεν θα υπάρξει χώρος για την Πελοπόννησο και την Αρκαδία θα έλεγα,  που οραματιζόμαστε, αν αποδεχτούμε το να παραμείνει ένα μικρό σημείο στους χάρτες της Google.
Για να προχωρήσει η Πελοπόννησος μπροστά πρέπει να είναι η κοινότητά
μας.
Με γνωρίζετε και σας γνωρίζω, συνεργαζόμαστε χρόνια.
Θα συνεχίσουμε την συνεργασία μας με καλύτερες προϋποθέσεις προς όφελος της Πατρίδας μας, της Πελοποννήσου και της Αρκαδίας μας.

[1] ΠΔΕ: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
[1] ΕΑΠ: Ειδικά Αναπτυξιακά Προγράμματα
[1] ΣΑΕΠ: Συλλογική Απόφαση Έργων Περιφέρειας/ΣΑΜΠ: Συλλογική Απόφαση Μελετών Περιφέρειας
3 σχόλια :

ΣΚΟΥΡΚΟΣ είπε...

..........................
Την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας για νέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις». Voucher σε 50.000 άνεργους νέους 18-24 ......................
................................
AΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ WIND
Εργαζόμενοι WIND: Κοροϊδία για τους άνεργους τα προγράμματα voucher...

Στην πραγματικότητα, αυτά τα προγράμματα είναι μια τεράστια επίθεση ενάντια
σ’ όλους τους εργαζόμενους και τους άνεργους:

1. Θεσμοθετούν άθλιους όρους αμοιβής.
Οι «ωφελούμενοι» δεν έχουν κανένα δικαίωμα.
Για 5 μήνες που διαρκούν τα προγράμματα, το μόνο που δικαιούνται είναι 2.000 ευρώ
(400 ευρώ το μήνα) – τίποτ’ άλλο, χωρίς ασφάλιση & χωρίς ένσημα.
2. Θεσμοθετούν ουσιαστικά την απλήρωτη εργασία (για τον εργαζόμενο) και την
παροχή δωρεάν εργατικού δυναμικού (για τον εργοδότη).
3.......
4........
ΑΠΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΓΙΝΑΜΕ ΑΠΑΣΧΟΛΙΣΙΜΟΙ ΤΩΡΑ ΓΙΝΑΜΕ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

ΒΕΓΑΣ είπε...

ΤΟ ΚΚΕ ΠΡΕΠΕΙ Ν ΑΛΛΑΞΕΙ ΣΥΝΘΗΜΑ.ΑΠΟ ΚΟΜΜΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΑΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΟΜΜΑ ΤΩΝ "ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ"

Ανώνυμος είπε...

Οδυσσεα μην τους δινεις μια αν δεν σου υποσχεθουν οτι θα φτιαξουν πλατειες και δρομους στην Γορτυνια