Τρίτη 25 Μαρτίου 2014

Η ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΓΟΡΤΥΝΙΑ

         Του   ΘΑΝΑΣΗ  Β. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
      Με  το  επίκαιρο, λόγω  25ης  Μαρτίου, αυτό  άρθρο  μου, και  ύστερα  από  ενδελεχή  μελέτη  αρκετών  πηγών,  θα  προσπαθήσω  να  δώσω  μερικές  συνοπτικές  πληροφορίες  για  τη  δράση  της  Φιλικής  Εταιρείας  στην  περιοχή  μας, τη  Γορτυνία.
Όπως  γνωρίζουμε, η  Φιλική  Εταιρεία  ιδρύθηκε  στην  Οδησσό  της  σημερινής  Ουκρανίας, το  1814 από  τους  Ξάνθο, Σκουφά  και  Τσακάλωφ, και  ο  σκοπός  της  ίδρυσής  της  ήταν  να  προπαρασκευάσει  και  να  διαδώσει  την  ιδέα  της  επανάστασης  για  την  απελευθέρωση  του  Γένους.
Στη  Πελοπόννησο  διέπρεψαν  ως  Φιλικοί, οι  οκτώ  αδερφοί  Δεληγιανναίοι. Πρώτος  ο  Κανέλλος  Δεληγιάννης, ο  οποίος  μετέβη  στη  Κωνσταντινούπολη  για  να  συναντήσει  τον  αδερφό  του  Αναγνώστη, που  ήταν  εκεί  ως  Βεκίλης  Πελοποννήσου. Κατά  κάποια  πληροφορία  συναντήθηκε  με  τον  Παπαφλέσσα, από  τον  οποίο  εμυήθη  στη  Φιλική  


Εταιρεία  στις  10-9-1819. Κατά  τον  εκδοθέντα  όμως  κατάλογο  των  Φιλικών, από  τα  αρχεία  Σέκερη (βλ. Βαλερίου  Μέξα  και  Φιλικοί), κατηχήθη  στην  Τρίπολη  από  τον  Π. Αρβάλη  στις  10-9-1819. Ο  ίδιος  όμως, στα  Απομνημονεύματά  του  (Τόμ. Α, σελ 82), γράφει  σχετικά  με  την  κατήχησή  του  στη  Φιλική  Εταιρεία  τα  εξής: « Εγώ, ως  είρηται, ευρισκόμενος  έν  και  ήμισυ  έτος  εις  την  Κωνσταντινούπολη  και  λαβών  σχέσεις  μετά  του  Πελοποννησίου  Παναγιώτου  Σέκερη  και  δι  αυτού  μετά  του  Κουμπάρη  και  Αλεξάνδρου  Μαύρου, εκατηχήθην  παρά  του  πρώτου  το  μυστήριον  της  Εταιρείας  εκείνης, και  μ’ έδωκε  τα  εφοδιαστικά  έγγραφα, τον  βαθμόν  Αρχιερεύς. Έως  εκείνην  την  εποχήν  δεν  υπήρχον  άλλοι  κατηχημένοι  εις  την  Πελοπόννησον, παρά  μόνον  ο  Παναγιώτης  Αρβάλης, προς  τον  οποίον  με  έδωσε  γράμματα  να  γνωρισθώμεν  και  να  βάλωμεν  εις  ενέργειαν  τον  προσηλυτισμόν. Φθάσας  λοιπόν  εις  την  Τριπολιτσάν  κατά  τα  τέλη  Σεπτεμβρίου  1817  εμβήκαμεν  μετ’ αυτού  εις  πλήρην  ενέργειαν  και  κατά  τα  τέλη  αυτού  του  έτους  εκατήχησα  τους  αδερφούς  μου  και  γυναικαδέλφους  μου  Παπατσώνηδες, τον  εκ  Δημητσάνης  γαμβρόν  μου  Αθανάσιο  Αντωνόπουλο, και  διαφόρους  άλλους  συγγενείς  μας.».
Στη  σελίδα  72  των  «Απομνημονευμάτων»  του, γράφει  ότι  μετά  τον  αποκεφαλισμό, κατόπιν  σουλτανικού  φιρμανίου, του  πατέρα  του  Ιωάννη  Δεληγιάννη  του  Μοραγιάννη, στις  16  Φεβρ. 1816, αναχώρησε  για  Κωνσταντινούπολη, όπου  έφτασε  στις  18  Μαΐου 1816. Έμεινε  εκεί  μέχρι  αρχές  Σεπτεμβρίου  1817, και  περί  τα  τέλη  Σεπτεμβρίου  έφτασε  στα  Λαγκάδια. Από  τα  γραφόμενά  του, εξάγεται  ότι  μυήθηκε  στη  Φιλική  Εταιρεία  στη  Κωνσταντινούπολη, στος  αρχές  Σεπτεμβρίου  1817  από  τον  Π. Σέκερη. Το  βέβαιο  πάντως  είναι  ότι  ο  Κανέλλος  Δεληγιάννης  ανέπτυξε  δραστηριότητα  και  για  την  κατήχηση  και  άλλων, όπως  αναφέρει  ο  ίδιος, και  εργάστηκε  με  μεγάλη  σύνεση  και  πολλή  προφύλαξη  στη  Γορτυνία, για  την  εξάπλωση  της  Φιλικής  Εταιρείας. Η  κατήχηση  γινόταν  στο  δωμάτιο  όπου  σφαγιάστηκε  ο  πατέρας  του. Μάλιστα  οι  γιοί  του  δεν  είχαν  καθαρίσει  τα  εκτιναχθέντα  στον  τοίχο  αίματα, για  να  τους  υπενθυμίζουν  το  καθήκον  της  εκδίκησης.
Άλλα  ονόματα  Γορτυνίων  κατηχηθέντων  στις  αρχές  της  Φιλικής  Εταιρείας, αναφέρονται  τα  εξής, με  την  υποσημείωση  ότι  οι  Δεληγιανναίοι  πριν  από  την  Επανάσταση  ονομάζονταν  Παπαγιαννόπουλοι:
1.      Κανέλλος  Παπαγιαννόπουλος: Χρόνων 37, δια  του  Π. Αρβάλη, στις  10-9-1819
2.      Δημητράκης  Παπαγιαννόπουλος, χρόνων  37, από  Μαγούλιανα , στις  20-9-1819 δια  του  Κανέλλου  Παπαγιαννόπουλου.
3.      Κων. Παπαγιαννόπουλος, χρόνων 34, δια  του  αδερφού  του  Κανέλλου, στις  15-1-1820, στα  Λαγκάδια.
4.      Μιχ. Κάββας:  Αργίτης  γιατρός, χρόνων  37, δια  του  Κανέλλου  Παπαγιαννόπουλου, στα  Λαγκάδια  στις  6-3-1820.
5.      Δημήτριος  Παπαγιαννόπουλος, Λαγκαδινός, χρόνων 36, δια  του  αδερφού  του  Κωνσταντίνου, στα  Λαγκάδια, τον  Απρίλιο  του  1820.
6.      Παναγιώτης  Παπαγιαννόπουλος, χρόνων  32, δια  του  αδερφού  του  Κανέλλου  στα  Λαγκάδια στις  1-5-1820.
7.      Ο  Μητροπολίτης  Τριπόλεως  Δανιήλ, δια  του  Κανέλλου  Παπαγιαννόπουλου, στην  Τριπολιτσά, τον  Μάιο 1820.
8.      Θεόδωρος  Παπαγιαννόπουλος,  προεστός  Καρύταινας, χρόνων  45, δια  του  Π. Αρβάλη, στην  Τριπολιτσά, στις  21-5-1820.
9.      Αναγνώστης  Παπαγιαννόπουλος, Λαγκαδινός,  έφορος  και  επίτροπος  πάσης  Πελοποννήσου, δια  του  Παναρέτου, Πελοποννησίου  διδασκάλου, στις  14-7-1820.
10.  Αθανάσιος  Δεληγιαννόπουλος, χρόνων 40, δια  του  Κανέλλου  Παπαγιαννόπουλου, στα  Λαγκάδια, 20-7-1820.

Βεβαίως  κατηχήθηκαν  και  άλλοι  στην  επαρχία  Γορτυνίας, τα  ονόματα  των  οποίων  παραμένουν  άγνωστα. Πάντως  οι  ενέργειες  του  Κανέλλου  Δεληγιάννη  υπήρξαν  αποτελεσματικές, γιατί  η  μύηση  των  αδερφών  Δεληγιανναίων, και  ιδίως  του  αρχηγού  της  οικογένειας, Θεόδωρου, ο  οποίος  είχε  διαδεχτεί  τον  πατέρα  του  στο  αξίωμα  του  Μοραγιάννη, προσέδωσε  μεγάλη  σοβαρότητα  στη  Φιλική  Εταιρεία.

Οι  κατηχούμενοι  κατατάσσονταν  στο  βαθμό  του  ιερέως, όσοι  δε  ανέπτυξαν  δραστηριότητα, προβιβάζονταν  στο  βαθμό  του  ποιμένα. Το  δίπλωμα  του  ποιμένα  έφερε  μια  ημισέληνο  μπρούμυτα,  και  επάνω  σ’  αυτήν  το  σημείο  του  σταυρού. Προς  τα  δεξιά  του  σταυρού  υπήρχε  μία  λογχοφόρος  σημαία, στην  οποία  ήταν  ζωγραφισμένοι  δύο  οφθαλμοί. Στην  αριστερή  πλευρά  του  σταυρού  υπήρχε  άγκυρα, γύρω  από  την  οποία  ήταν  τυλιγμένο  ένα  φίδι, η  κεφαλή  του  οποίου  έκλινε  προς  τα  κάτω, όπου  εικονιζόταν  μία  μέλισσα  ή  ένα  περιστέρι. Η  σημαία  με  τους  οφθαλμούς, υπενθύμιζε  συμβολικά, ότι  πρέπει  πάντοτε  να  είναι  άγρυπνοι  και  προσεκτικοί.  Η  άγκυρα  με  το  φίδι  και  τη  μέλισσα  ή  το  περιστέρι, συμβολικά  υποδείκνυε  ότι  με  φρόνηση  και  μετά  από  ώριμη  σκέψη  έγινε  η  εκλογή  του  εταίρου  και  ότι  υπήρχαν  πολλές  ελπίδες  για  την  επιτυχία  του  σκοπού  τους.
Στο  αρχείο  των  απογόνων  του  Δημ. Δεληγιάννη, σώζεται  το  εφοδιαστικό  δίπλωμα, με  το  οποίο  αυτός  προβιβάστηκε  στο  βαθμό  του  ποιμένος , στις  10-2-1821, από  το  βαθμό  του  ιερέως  που  είχε  στις  1-4-1819, και  το  δίπλωμα  αυτό  είναι  σπάνιο. Μόνο  άλλο  ένα  τέτοιο, αναφέρει  ο  Βαλέριος  Μέξας, στο  βιβλίο  του  «Οι  Φιλικοί», το  εφοδιαστικό  ποιμένος  του  Εμμ. Παπά.

Φωτογραφία  του  εφοδιαστικού  με  το  βαθμό  του  ποιμένα  του  Δημ  Δεληγιάννη (Παπαγιαννόπουλου)  παραθέτω  παρακάτω, για  να  δούμε  και  τα  σύμβολα  που  ανέφερα  προηγουμένως.         

Το  παραπάνω  εφοδιαστικό  δίπλωμα  του  Δημ. Δεληγιάννη, είναι  γραμμένο  με  το  κρυπτογραφικό  αλφάβητο  της  Φιλικής  Εταιρείας, το  οποίο  ήταν  γνωστό  μόνο  στις  ανώτερες  τάξεις  των  εταίρων.  Τα  γράμματα  αντικαθίσταντο  ως  εξής:
                   
η=α
1=ζ
6=μ
α=σ
ξ=β
2=θ
7=ν
β=τ
υ=γ
3=ι,η,υ
8=ο,ω
γ=φ
ψ=δ
4=κ
9=π
δ=χ
ω=ε
5=λ
υ=ρ
ε=ου

                

Η  γραφή  ήταν  τελείως  φωνητική. Πχ  η  λέξη  άξιος  γραφόταν  ως  άκσιος, δηλαδή  το  ξ  με  κσ. Επομένως  το  άξιος  γραφόταν  η4α38α.
Η  καινοτομία  αυτή  έκανε  την  αποκρυπτογράφηση  πολύ  δύσκολη.
Επομένως  το  κρυπτογραφικό  δίπλωμα  του  Δημ. Δεληγιάννη, με  το  οποίο  προήχθη  στο  βαθμό  του  ποιμένα  μεταφράζεται  ως  εξής:
«Τον  ιερέα  κατηχηθέντα  παρά  του  ιερέως  γνωρίσας  άξιον  εσύστησα  και  δυνάμει  της  δια  της  νέας  υπογραφής  αδείας  τον  εδέχθη  ποιμένα  και  ως  τοιούτον  ειδοποιών  τον  μέγαν  και  αρχηγόν  των  ποιμένων  συνιστώ».
Η  συμβολή  των  Φιλικών  στον  μεγάλο  αγώνα  της  ανεξαρτησίας  ήταν  ανεκτίμητη, και  εμείς  ως  Γορτύνιοι  πρέπει  να  είμαστε  πολύ  υπερήφανοι  για  την  προσφορά  των  Γορτύνιων  οικογενειών, Δεληγιανναίων  και  λοιπών  ανωνύμων, που  με  τη  συμμετοχή  τους  στη  Φιλική  Εταιρεία  δόξασαν  την  επαρχία  μας  και  συνολικά  τη   πατρίδα  μας.

                                     ΘΑΝΑΣΗΣ  Β. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
                                  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ  ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ – ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ

27 σχόλια :

 1. Ανώνυμος25/3/14 23:27

  Όπως αναφέρει ο Θανάσης "Η κατήχηση γινόταν στο δωμάτιο όπου σφαγιάστηκε ο πατέρας του. Μάλιστα οι γιοί του δεν είχαν καθαρίσει τα εκτιναχθέντα στον τοίχο αίματα, για να τους υπενθυμίζουν το καθήκον της εκδίκησης". Και μετά μας λέει ο Δήμου από "Το ποτάμι" ότι οι Έλληνες στην Τριπολιτσά προβήκανε σε εθνοκτονία των Τούρκων!!!
  Ήμαρτον!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ανώνυμος26/3/14 08:42

  ρε νις πως την κότσαρες έτσι τη φωτογραφία ?
  νόμισα ότι ο Κώτσιος και ο Χρήστος ήταν ιδρυτές της Φιλικής Εταιρίας!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ανώνυμος26/3/14 09:11

  Ο Κώτσιος άν δε κάνω λάθος είναι ιδρυτής άλλης εταιρίας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΡΕΝΤΕΖΕΛΑΣ26/3/14 09:18

  ΠΟΙΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΙΟ ΠΟΤΑΜΙ..ΑΝΟΙΞΑΝΕ ΤΑ ΣΤΟΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΡΙΧΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΑ ΜΕ ΤΟ ΤΣΟΥΒΑΛΙ ΕΠΕΙΔΗ Ο ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ ΣΑΠΙΣΕ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΚΑΙ ΜΑΣΑΕΙ ΟΤΙ ΤΟΥ ΡΙΞΟΥΝΕ ΓΙΑ ΚΟΥΤΟΧΟΡΤΟ.ΧΡΕΟΣ ΜΑΣ Ν ΑΠΑΝΤΗΣΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΜΑΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ Σ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΦΕΡΑΝΕ ΤΗ ΧΩΡΑ ΕΔΩ.Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΧΟΥΝ ΜΕΓΑ ΒΑΘΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΕΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Ανώνυμος26/3/14 09:23

  νιωθετε απόγονοι των ηρώων του 21?

  ψεύδεστε!

  η ελλάς κηδεύται λόγω φόβου όπως εύστοχα είδα σε μία γελιογραφία.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Ανώνυμος26/3/14 09:34

  ΓΡΑΦΕΙ ΛΟΙΠΟΝ ΦΙΛΟΙ ΜΟΥ Ο ΚΑΡΓΑΚΟΣ στή σελίδα,23.Δέν πρέπει να μικροποιούμε, τούς άνθρώπους πού έζησαν στό παρελθόν,καί που δημιούργησαν τό δικό μας παρόν.Συχνά Η ΜΙΚΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΧΘΕΣ δέν γίνεται μέ άντικειμενικότητα,άλλά ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ,ΚΡΥΒΕΙ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΑΣ
  ΜΙΚΡΟΤΗΤΑ Κάποιοι οταν δέν μπορούν νά φθάσουν ψηλά,προσπαθούν νά κατεβάσουν τους ύψηλους τού χθές χαμηλά.Αύτό γίνεται σήμερα έν όνόματι της Νέας διδακτικης,ή καποιας νεφελώδους,''ΑΠΟΔΟΜΗΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ'',μέ τήν όποια προσπαθούν νά έξαλείψουν,ότι μπορεί νά λέγεται ''ΕΘΝΟΣ''καί ''ΕΘΝΙΚΟ''.Καί πρώτα απ'όλα τήν έθνική Ίστορία κα ίέθνική λογοτεχνία,πού έμπνέουν τό έθνικό φρόνημα, καί τήν έθνική πολιτική τής ΆΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ.έτσι σπιλώνονται, συστηματικά οί άνθρωποι,πού δημιουργησαν τό 1821.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Ανώνυμος26/3/14 09:36

  ΑΠΟΔΟΜΗΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΗΛΙΘΙΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΜΝΗΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΡΗΧΟΥΣ ΟΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Ανώνυμος26/3/14 09:45

  400 χρονια τοτε
  4 σήμερα , έχουμε καιρό

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Ανώνυμος26/3/14 09:56

  αλήθεια , το 146 μ.χ και μετα δεν υπήρχε σκλαβιά?
  ή επειδή ασπάστηκαν τον πολιτισμό των Ελλήνων θεωρούμε ότι η σκλαβιά αυτή light?

  " ....Τέλος, το 146 π.Χ., ο Ρωμαίος στρατηγός Μόμμιος κυρίευσε την Κόρινθο, λεηλάτησε και κατέστρεψε την πόλη και κατέσφαξε ή πούλησε δούλους τους κατοίκους της"

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Ανώνυμος26/3/14 11:04

  Ε ΚΑΙ ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΑΜΕ.ΑΜΑ ΤΩΡΑ Η ΑΜΕΡΙΚΗ Η Η ΡΩΣΙΑ ΜΑΣ ΕΠΙΤΕΘΟΥΝ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΟΤΑΧΤΟΥΜΕ..ΣΗΜΑΣΙΑ ΕΧΕΙ ΟΤΙ ΣΑΝ ΕΘΝΟΣ ΕΠΙΒΙΩΣΑΜΕ ΕΠΑΝΑΣΤΗΣΑΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΩΘΗΚΑΝΕ ΚΙ ΕΧΟΥΜΕ 200 ΧΡΟΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΠΑΝΕ ΝΑ ΤΟ ΔΙΑΛΥΣΟΥΝ ΑΠΟ ΔΩ ΜΕΣΑ ΜΕΧΡΙ ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΠΟΥ.,

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Ανώνυμος26/3/14 13:35

  εθνικη παρακρουση αμα δεν ξερεις ιστορια φιλε ρεντεζελα διαβασε μοναχα και ασε τις μπουρδες εχεις παθει ταρακουλο και δεν αντεχω να σε περιλαβει ο αλλοσ με ολοκληρα κατεβατα και δεν ξερεις που να κρυφτεις

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Ανώνυμος26/3/14 14:43

  Καλά του τα λές ρε ΧΨ, δε θα ξέρει που να κρυφτεί άμα τον περιλάβει ο άλλος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Ανώνυμος26/3/14 15:38


  Ενδιαφέροντα τα στοιχεία που μας έδωσε ο Θανάσης για τη Φιλική Εταιρεία, ιδίως ο κώδικας ονομάτων. Υπάρχει ακόμη άφθονη σχετική ύλη για όσους ενδιαφέρονται. Εγώ π.χ. βρήκα ότι από τους σημαντικότερους 21 μυητές
  ο πρώτος μυηθείς από το Σκουφά ήταν ο Π. Αναγνωστόπουλος το 1815!
  __Επίσης από κατάλογο των 21 σημαντικότερων μυητών οι 11 ήσαν Πελοποννήσιοι!
  __Επίσης οι 5 σημαντικότεροι μυητές είναι κατα σειρά:
  Π. Αναγνωσταράς εμύησε 49
  Γ. Δικαίος " 36
  Ν. Καλυβάς " 31
  Α. Παππάς " 30
  Κ. Πεντεδέκας " 25
  Αυτά και αιωνία τους η μνήμη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Ανώνυμος26/3/14 15:46

  ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΛΕΣ 1.35=2.43 ΕΙΝΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΓΛΥΨΙΜΑΤΑ.....ΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑ ΜΟΝΟ ΓΕΛΙΟ ΦΕΡΝΟΥΝ.....ΜΕ ΤΟΝΟΥΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΟΝΟΥΣ...ΔΙΑΒΑΖΕ ΝΙΚΟ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΡΕΠΟΥΣΗ ΝΑ....ΣΥΝΕΛΘΕΙΣ ΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Ανώνυμος26/3/14 15:47

  ΑΠΟΔΟΜΗΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ.....ΤΑ ΛΕΕΙ ΟΛΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Ανώνυμος26/3/14 16:14

  ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ Ο ΡΕΝΤΕΖΕΛΑΣ...ΕΣΥ ΠΟΥ ΜΟΥ ΛΕΣ ΔΙΑΒΑΣΕ 1.35 ΠΟΙΟ ΛΙΜΟ ΕΙΣΑΙ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Ανώνυμος26/3/14 19:53

  ΤΙ ΡΩΤΑΣ ΤΩΡΑ,ΤΟ ΓΝΩΣΤΟ ΡΕΝΤΙΚΩΛΟ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. Ανώνυμος26/3/14 20:00

  ΚΑΙ ΤΙ ΛΕΕΙ ΑΥΤΟ ΕΙΣΑΙ Ο ΡΕΝΤΕΖΕΛΑΣ;
  ΤΟ ΓΛΑΝΙΤΣΙΩΤΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΣΟΥ ΤΟ ΛΕΣ,ΓΙΑ ΝΑ ΣΟΥ ΠΕΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. Ανώνυμος26/3/14 21:27

  ΟΧΙ ΕΓΩ ΕΧΩ ΨΕΥΔΩΝΥΜΟ.ΑΜΑ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΒΑΛΛΕΙ ΚΙ ΑΥΤΟΣ ..;ΑΛΛΑ ΝΑ ΤΟΥ ΠΑΕΙ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. Ανώνυμος26/3/14 21:29

  Κάποιοι οταν δέν μπορούν νά φθάσουν ψηλά,προσπαθούν νά κατεβάσουν τους ύψηλους τού χθές χαμηλά.Αύτό γίνεται σήμερα έν όνόματι της Νέας διδακτικης,ή καποιας νεφελώδους,''ΑΠΟΔΟΜΗΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ'',μέ τήν όποια προσπαθούν νά έξαλείψουν,ότι μπορεί νά λέγεται ''ΕΘΝΟΣ''καί ''ΕΘΝΙΚΟ''.Καί πρώτα απ'όλα τήν έθνική Ίστορία κα ίέθνική λογοτεχνία,πού έμπνέουν τό έθνικό φρόνημα, καί τήν έθνική πολιτική τής ΆΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ.έτσι σπιλώνονται, συστηματικά οί άνθρωποι,πού δημιουργησαν τό 1821.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. Ανώνυμος26/3/14 21:33

  ΑΥΤΟ ΑΠ ΤΟΝ ΚΑΡΓΑΚΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΕ ΛΕΧΡΙΤΗ ΠΟΥ ΛΑΔΩΣΕ Τ ΑΝΤΕΡΟ ΤΟΥ.ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΞΕΡΑΘΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟ ΣΤΟΜΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΒΓΑΛΕΙ ΑΝΑΡΘΡΕΣ ΚΡΑΥΓΕΣ...ΠΙΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΡΑΚΩΝ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. Ανώνυμος26/3/14 21:34

  ΤΟΤΕ ΘΑ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΤΟΥΡΚΟΣ ΣΛΑΥΟΣ ΑΛΒΑΝΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΟΣ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΟΤΣΟΛΙΑΣ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 23. Ανώνυμος26/3/14 21:54

  Αγαπητέ πατριώτη, γιατί συνεχίζεις το ίδιο μονότονο υβρεολόγιο και δε σέβεσαι το πόνημα του καλού μας πατριώτη Θανάση και σκιαμαχείς με τον εαυτό σου????

  Ο υπεύθυνος του σάιτ δεν έχει παρακαλέσει να μην βυσσοδομούμε σε αναρτήσεις πολιτιστικού λαογραφικού και ιστορικού περιεχομένου????

  Σταμάτησες να κάνεις αναρτήσεις αυτοκτονιών, σταμάτα λοιπόν αυτό το ντελίριο ηλιθίων παρεμβάσεων, δεν σου απαντά κανένας γιατί συνεχίζεις????

  Κύριε ρεντεζέλα κούρασες αυτουβριζόμενος και αυτομαστιγόμενος......

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 24. Ανώνυμος26/3/14 23:14

  ΚΑΛΑ ΤΟΣΟ ΧΑΖΟΣ ΕΙΣΑΙ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 25. Ανώνυμος26/3/14 23:15

  ΜΠΑ ΛΕΣ ΝΑ ΓΙΝΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΣ.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 26. Ανώνυμος26/3/14 23:16

  Ε ΡΕ ΤΙ ΖΟΡΙ ΤΡΑΒΑΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 27. Ανώνυμος27/3/14 07:16

  Απίστευτες σκηνές εκτυλίχθηκαν το πρωί στην Άνω Γλυφάδα όταν ένας 50χρονος επιχειρηματίας αποφάσισε να βάλει τέρμα στη ζωή του αρχικά κόβοντας τις φλέβες του και στη συνέχεια πέφτοντας από την ταράτσα του σπιτιού του.

  Όλα έγιναν μπροστά στα μάτια των δύο παιδιών του ηλικίας μόλις 16 και 12 ετών. Τα δύο αγόρια είδαν τον πατέρα τους μέσα στα αίματα και στη συνέχεια τον είδαν να ανεβαίνει κρατώντας το μαχαίρι στην ταράτσα απ' όπου έπεσε στο κενό.
  Ο θάνατος του 50χρονου επιχειρηματία πάγωσε τους πάντες στη γειτονιά του στην Άνω Γλυφάδα.

  Ακούγοντας τις φωνές των παιδιών οι γείτονες ενημέρωσαν την αστυνομία και ασθενοφόρο ήταν όμως ήδη πολύ αργά.

  Σύμφωνα με τους γείτονες οι λόγοι είναι οικονομικοί, ο επιχειρηματίας αντιμετώπιζε τον τελευταίο καιρό προβλήματα στην επιχείρησή του και έτσι αποφάσισε να βάλει τέλος στη ζωή του.

  ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΑΓΑΝΗΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Παρακαλούμε, πριν δημοσιεύσετε το σχόλιό σας, έχετε υπόψιν σας τα ακόλουθα:
• Κάθε γνώμη είναι σεβαστή, αρκεί να αποφεύγονται ύβρεις, ειρωνείες, ασυνάρτητος λόγος και προσβλητικοί χαρακτηρισμοί, πολύ περισσότερο σε προσωπικό επίπεδο, εναντίον των συνομιλητών ή και των συγγραφέων, με υποτιμητικές προσφωνήσεις, ύβρεις, υπονοούμενα, απειλές, ή χυδαιολογίες.
•Μην δημοσιεύετε άσχετα, με το θέμα, σχόλια.
•Ο κάθε σχολιαστής οφείλει να διατηρεί ένα μόνο όνομα ή ψευδώνυμο, το οποίο αποτελεί και την ταυτότητά του σε κάθε συζήτηση.
Με βάση τα παραπάνω η διαχείριση διατηρεί το δικαίωμα διαγραφής σχολίων χωρίς καμία προειδοποίηση.