Κυριακή, 18 Μαρτίου 2012

Ευχαριστώ θερμά όσους μου συμπαραστάθηκαν με την παρουσία τους στην κηδεία και στον μνημόσυνο της γυναίκας μου
Γιάννης Πολύδερας (Λιόγιαννης)

Δεν υπάρχουν σχόλια :