Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2012

Ενημέρωση για τα έργα της Αρκαδίας από τον Οδυσσέα

Σας αποστέλλω την απάντηση του Υφυπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων κ. Ιωάννη Μαγκριώτη, ο οποίος ύστερα από επιστολή μου στις 9/1/2012 με ενημερώνει για την εξέλιξη βασικών έργων οδοποιίας στην Αρκαδία.
ΜΕΛΕΤΕΣ
(Διεύθυνση Μελετών Έργων Οδοποιίας/ Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων)
1. Μελέτη οδικού άξονα Τρίπολη – Βυτίνα- Αρχαία Ολυμπία (κατά τμήματα), τμήμα παράκαμψη Λαγκαδίων (συνολικό μήκος : ~20 χλμ. με διατομή 11 μ.)
Υπογράφτηκε σύμβαση στις 26-6-2010.
Εκτιμώμενο κόστος για το έργο 45 εκ. ευρώ (καθαρή αξία εργασιών με γέφυρες 1200μ. και σήραγγες 550μ.).
Για την σύμβαση αυτή εγκρίθηκε πρόσφατα τροποποιητικός Συγκριτικός Πίνακας (μετά την έγκριση της νέας χάραξης οδοποιίας), ώστε να ξεκινήσουν οι απαιτούμενες έρευνες.
Αναμένεται υπογραφή της 1ης Σ.Σ . μετά την έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, η οποία προωθήθηκε 30-6-2011 στην ΕΥΠΕ (Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος) για έγκριση έως το ά τρίμηνο του 2012 και την ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ.
Η ολοκλήρωση αυτών των διαδικασιών εκτιμάται στο Ά εξάμηνο του 2012.

2. Μελέτη του οδικού άξονα Τρίπολη –Βυτίνα-Αρχ. Ολυμπία στα τμήματα:
Α) Λούβρο –Τριποταμιά-Κόμβος Ηραίας και
Β) Παράκαμψη Σταυροδρομίου
Η σύμβαση υπογράφτηκε στις 28-8-2007 (διατομή 11μ.)
Εκτιμώμενο κόστος για το έργο 80 εκ. ευρώ (καθαρή αξία εργασιών Α+Β τμημάτων).
Αναγκαία η έγκριση Συγκριτικός Πίνακας και αύξηση ευάριθμου.
Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το τμήμα Β έχει σταλεί στην ΕΥΠΕ (Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος) για έγκριση (6/9/2011) η οποία έχει προωθηθεί στους φορείς για διαβούλευση.
Η μελέτη είναι ώριμη για δημοπράτηση.


3. Ανατολικός άξονας Πελοποννήσου (Μύλοι-Κυβέρι-Άστρος-Τυρός-Λεωνίδιο-Φωκιανός-Κυπαρίσσι)
Τμήμα Φωκιανός-Κυπαρίσσι
Αφορά δρόμο ολικού μήκους περίπου 19,7 χλμ., μιας λωρίδας πλάτους 3,25μ. ανά κατεύθυνση και ολικού πλάτους, περιλαμβανομένων των πλευρικών ερεισμάτων, 9,5 μ. Το κόστος κατασκευής προβλέπεται σε 14,7εκ.€, ποσό στο οποίο περιλαμβάνονται η δαπάνη αλλοτριώσεων, ο ΦΠΑ, Γ.Ε., Ο.Ε.
Αναμένεται απάντηση από ΕΥΠΕ για την οριστικοποίηση της Τυπικής Διατομής της οδού (πλαϊνού στηθαίου ασφαλείας)
Εκκρεμεί η έγκριση ένταξης ενάριθμου έργου στη ΣΑΜ 071.
Εκτιμώμενος χρόνος δημοπράτησης: Ά τρίμηνο 2012.
Η οδός χαρακτηρίστηκε επαρχιακή και επίκειται άμεσα η έγκριση του κτηματολογίου στο ΕΣΠΑ. Η ένταξη έχει προγραμματισθεί να γίνει στο Ά τρίμηνο του 2012 (από Δ1).
Η ΜΕΛΕΤΗ ΕΙΝΑΙ ΩΡΙΜΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ

4. Ανατολικός άξονας Πελοποννήσου (Μύλοι-Κυβέρι-Άστρος-Τυρός-Λεωνίδιο-Φωκιανός-Κυπαρίσσι)
Υποτμήμα Κυβέρι-Ξηροπήγαδο
Πρόκειται για οδικό τμήμα μήκους ~75 χλμ. Έχουν υποβληθεί από ΔΔΕ/Περιφέρειας, στη ΔΜΕΟ (Διεύθυνση Μελετών Έργων Οδοποιίας) για έγκριση και επικαιροποίηση μόνο για το υποτμήμα Κυβέρι-Ξηροπήγαδο (μήκους ~6,80 χλμ.) οι οριστικές μελέτες της οδοποιίας, κόμβων, αποχέτευσης ομβρίων και Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για αναθεώρηση (για όλο το οδικό τμήμα) αναμονή για έγκριση. Απαιτείται σύνταξη Συγκριτικού Πίνακα και παράταση προθεσμίας .Το έργο μπορεί να διαχωριστεί ως προς την κατασκευή και να προωθηθεί σε πρώτη φάση (ΥΠΟΕΡΓΟ 1) η παράκαμψη Ξηροπήγαδου, μήκους περίπου 2,6 χλμ., στην οποία δεν περιλαμβάνονται μεγάλα τεχνικά έργα και του οποίου το κόστος κατασκευής εκτιμάται σε 12 εκ. € (με ΓΕ,ΟΕ,ΦΠΑ και απαλλοτριώσεις).
Τέλος εκτιμάται ότι το συνολικό κόστος του έργου στο τμήμα Κυβέρι –Ξηροπήγαδο θα ανέλθει στο ποσό των 31 εκ.€ και οι σχετικές απαλλοτριώσεις στα 2 εκ.€.
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΜΕΝΟ ΕΡΓΟ
ΑΣΤΡΟΣ- ΤΡΙΠΟΛΗ Οδικός Άξονας Τρίπολη-Άστρος-τμήμα: ΕΛΑΙΟΧΩΡΙ-ΚΟΥΜΠΙΛΑ (Δ1)
Διευθύνουσα υπηρεσία: Περιφέρεια Πελοποννήσου (Διεύθυνση Δημοσίων Έργων)
Προϊστάμενη αρχή: ΥΠΥΜΕΔΙ Διεύθυνση Οδικών έργων (Δ1)
Έχουν εκπονηθεί μελέτες από την Περιφέρεια.
Με το παρόν έργο προβλέπεται η κατασκευή τμήματος της οδού Τρίπολης-Άστρους, μήκους 1,22 χλμ. και πλάτους 9μ. που χωροθετείται στα όρια του ΟΤΑ Β. Κυνουρίας.
Προϋπολογισμός 18 εκ.€
Δημοπρατήθηκε(ημερομηνία κατάθεσης προσφορών) 30/8/2011.
Προσωρινός μειοδότης: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΔΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ με έκπτωση 34%.
Εκδικάσθηκαν ενστάσεις μετά την έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού.
Απαιτείται προσυμβατικός έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης του έργου Β’ τρίμηνο 2013.


1 σχόλιο :

Ανώνυμος είπε...

ΑΣΕ ΜΑΣ ΡΕ ΟΔΥΣΣΕΑ ΚΑΙ ΣΥ ΚΑΘΕ ΤΟΣΟ.................ΦΤΑΝΕΙ, ΦΤΙΑΧΤΕ ΕΝΑ ΔΡΟΜΟ,ΑΥΤΟΝ ΠΟΥ ΠΑΕΙ ΓΟΥΔΙ....................... ΚΑΙ ΦΥΓΕΤΕ........................................ΑΡΚΕΤΑ,ΤΡΑΒΑΤΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ