Πέμπτη 27 Ιουνίου 2024

Εξαήμερη εργασία: Τι αλλάζει από 1η Ιουλίου σε ωράρια, αμοιβές

Του Κώστα Κατίκου


Νέο καθεστώς σε ωράρια και αμοιβές φέρνει η 6ήμερη εργασία που ξεκινά να εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου στις βιομηχανίες και σε επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας καθόλη τη διάρκεια του 24ώρου, Δευτέρα με Σάββατο.

Το μέτρο ψηφίστηκε στον νόμο 5053/2023 (άρθρα 25 κα 26) με στόχο να καλύψει έκτακτες ανάγκες σε προσωπικό από τις βιομηχανίες σε περιόδους εντατικοποίησης της παραγωγής. Για τον λόγο αυτόν προβλέπεται ρητά ότι χρήση του της εβδομάδας εργασίας 6 ημερών δεν μπορούν να κάνουν όλες οι επιχειρήσεις πηγαίνοντας από το 5νθήμεροι στο 6ήμερο, αλλά μόνον οι επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας, αυτές δηλαδή που έχουν τη γραμμή παραγωγής μονίμως σε λειτουργία.

Επίσης στην ίδια κατηγορία κατατάσσει ο νόμος και τις επιχειρήσεις (του βιομηχανικού-μεταποιητικού κλάδου) που δεν είναι μεν εξ αντικειμένου συνεχούς λειτουργίας, αλλά θα μπορούσαν δυνητικά να λειτουργούν με συνεχές ωράριο δηλαδή με 3 βάρδιες ημερησίως των 8 ωρών η κάθε μια. Για παράδειγμα, μια επιχείρηση σε τουριστική περιοχή που παρασκευάζει και εμπορεύεται κρασιά, ή τοπικά προϊόντα, τα οποία διαθέσει σε δικά της σημεία πώλησης που είναι ανοιχτά καθόλη τη διάρκεια του 24ώρου, θα μπορούσε να εφαρμόσει το 6ήμερο.

Η 6ήμερη εργασία δεν αφορά ούτε το Δημόσιο, ούτε τις ΔΕΚΟ, ούτε τις τράπεζες, διότι δεν είναι στην κατηγορία των επιχειρήσεων "συνεχούς λειτουργίας" ούτε διέπονται από τους ίδιους κανόνες εργασιακών σχέσεων που ισχύουν για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα.


Ρητά εξαιρούνται από το 6ήμερο οι τουριστικές επιχειρήσεις και ο κλάδος της εστίασης.

Το μέτρο ξεκινά από την 1η Ιουλίου που τίθεται σε υποχρεωτική εφαρμογή η ψηφιακή κάρτα εργασίας σε βιομηχανία και λιανεμπόριο και κυρίως η σύνδεσή της με το σύστημα Εργάνη του υπουργείου Εργασίας.

Προσαύξηση 40%+75%

Την 6ήμερη εργασία θα την αποφασίζει ο εργοδότης δηλώνοντας στην ΕΡΓΑΝΗ τον εργαζόμενο ή τους εργαζόμενους που θα απασχολήσει μια επιπλέον μέρα της εβδομάδας. Το νέο σύστημα θα εφαρμοστεί σε εργαζόμενους με 5νθήμερη εργασία.

Η αμοιβή για την 6η μέρα θα έχει προσαύξηση ημερομισθίου 40%., Η εργασία δεν θα υπερβαίνει το 8ωρο και απαγορεύονται η υπερεργασία και οι υπερωρίες. Αν η 6η μέρα εργασίας παρέχεται σε ημέρα Αργίας ή την Κυριακή ο εργαζόμενος θα παίρνει και την προσαύξηση 75% συν το 40%, δηλαδή σε αυτές τις περιπτώσεις (6ήμερο με Κυριακή ή σε μέρα Αργίας) η αμοιβή προσαυξάνεται κατά 115%. Για παράδειγμα, μισθός 1.200 ευρώ τον μήνα με 5νθήμερο, ανεβαίνει στα 1.505 ευρώ με το 6ήμερο. Και αν η 6η μέρα κατά τη διάρκεια του μήνα πέσει σε Κυριακή ή άλλη Αργία, τότε η αμοιβή ανεβαίνει στα 1.600 ευρώ.


Οι δικλείδες για το ωράριο

Το νέο σύστημα διευθέτησης του εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας έχει και δικλίδες ασφαλείας, καθώς ο μέσος εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας ανά 4μηνο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 48ωρο που ορίζεται από τη νομοθεσία. Στο 48ωρο υπολογίζονται οι 3 ώρες υπερεργασίας την εβδομάδα (από τις 40 ως τις 43) και οι 5 ώρες υπερωριακής απασχόλησης (44η-48η).

Στην περίπτωση του 6ήμερου ο εβδομαδιαίος χρόνος μπορεί να αυξάνεται αλλά υπάρχει ο κόφτης του 4μήνου όπου ο μέσος εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 48 ώρες, αλλιώς ο εργοδότης παρανομεί.

Τυχόν υπερβάσεις του μέσου εβδομαδιαίου χρόνου σε 4μηνη βάση θα καταγράφονται στην ψηφιακή κάρτα και από εκεί θα πηγαίνουν απευθείας στην Εργάνη. Μόλις εντοπιστούν οι υπερβάσεις η Εργάνη θα στέλνει ¨σήμα" στην Επιθεώρηση Εργασίας για να κάνει ελέγχους.

Για παράδειγμα:

*Εργαζόμενος με 5νθήμερο σε μια βιομηχανία και από 1η Ιουλίου θα πάει σε 6ήμερη εργασία, αν απασχοληθεί 6 μέρες για έναν μήνα θα φτάσει να έχει μέσο εβδομαδιαίο χρόνο εργασίας 52 ωρών την εβδομάδα στο 4μηνο, με όριο τις 48 ώρες. Για να μην φανεί η υπέρβαση των 4 ωρών, (από τις 48 στις 52) ο εργοδότης θα πρέπει να δώσει αναγκαστικά ρεπό 4 ωρών στον εργαζόμενο ώστε να είναι εντός των προδιαγραφών της εβδομαδιαίας εργασίας 48ωρών κατά μέσο όρο στο 4μηνο.


Οι προϋποθέσεις για το 6ημερο

Οι εργοδότες επιχειρήσεων ή εκμεταλλεύσεων συνεχούς λειτουργίας με σύστημα εναλλασσόμενων βαρδιών, που εφαρμόζουν σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας για το προσωπικό τους, προκειμένου να κάνουν χρήση της έκτης μέρας της εβδομάδας, πρέπει να δηλώσουν στην ΕΡΓΑΝΗ ότι ανήκουν στη συγκεκριμένη κατηγορία επιχειρήσεων. Ακολούθως οι εργοδότες υποχρεούνται να καταχωρίζουν τα στοιχεία των χρονικών ορίων εργασίας των εργαζομένων τους που θα απασχοληθούν κατά την έκτη ημέρα, στη δήλωση οργάνωσης του χρόνου εργασίας πριν από την ανάληψη υπηρεσίας τους. Σε αυτή τη δήλωση (οργάνωσης του χρόνου εργασίας) βρίσκεται η δικλίδα ασφαλείας για τον εργαζόμενο καθώς παραπέμπει στη διάταξη του νόμου 4808/2021 για τα χρονικά όρια εργασίας των εργαζομένων που προβλέπει ότι σε διάστημα 4μηνών ο εργαζόμενος δεν θα πρέπει να έχει απασχοληθεί κατά μέσο όρο πάνω από 48 ώρες την εβδομάδα μαζί με υπεργεργασία και υπερωριακή απασχόληση.

Η απασχόληση εργαζομένων κατά την 6η μέρα της εβδομάδας σε επιχειρήσεις που δεν είναι συνεχούς λειτουργίας αλλά είναι δυνατόν να λειτουργούν κατά τις ημέρες Δευτέρα έως και Σάββατο, επί 24 ώρες, στις οποίες οι εργαζόμενοι απασχολούνται σε 5νθήμερη εβδομαδιαία εργασία, θα επιτρέπεται όταν παρουσιάζεται αυξημένος φόρτος εργασίας και ο εργοδότης θα αποφασίζει μονομερώς απασχόληση και την 6η μέρα για το υφιστάμενο προσωπικό του.

Ο αυξημένος φόρτος εργασίας θα υπόκειται σε έλεγχο της Επιθεώρησης Εργασίας, ώστε να διαπιστώνεται αν δικαιολογείται η 6ήμερη εργασία.

Δεν θα υπερβαίνει τις 8 ώρες δεν επιτρέπεται η υπερεργασία ούτε η υπερωριακή απασχόληση, ενώ η έξτρα απασχόληση θα δηλώνεται στην οργάνωση του χρόνου εργασίας για να μην καταστρατηγηθεί το 48ωρο την εβδομάδα σε μια περίοδο 4 μηνών.


Πηγή: capital.gr

6 σχόλια :

 1. Ανώνυμος2/7/24 13:51

  με το καλο και στην εφταημερη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ανώνυμος2/7/24 15:49

  Καλομελέτα κι έρχεται.
  Άλλη μια τετραετία και θα το φροντίσουν κι αυτό

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ανώνυμος3/7/24 17:16

  τι ψηφισατε ρε

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ανώνυμος3/7/24 21:12

  Γιωρη έχει νερό το χωριό;Θα χούμε να πληθουμε το Δεκαπενταύγουστο ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Ανώνυμος4/7/24 21:52

  Ας είναι καλά ο Στάθης.Θηριο έχει γίνει.Ο Μέγας δεν ακούγεται.Επιασε τοις παραλίες στη Πάτρα;

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Παρακαλούμε, πριν δημοσιεύσετε το σχόλιό σας, έχετε υπόψιν σας τα ακόλουθα:
• Κάθε γνώμη είναι σεβαστή, αρκεί να αποφεύγονται ύβρεις, ειρωνείες, ασυνάρτητος λόγος και προσβλητικοί χαρακτηρισμοί, πολύ περισσότερο σε προσωπικό επίπεδο, εναντίον των συνομιλητών ή και των συγγραφέων, με υποτιμητικές προσφωνήσεις, ύβρεις, υπονοούμενα, απειλές, ή χυδαιολογίες.
•Μην δημοσιεύετε άσχετα, με το θέμα, σχόλια.
•Ο κάθε σχολιαστής οφείλει να διατηρεί ένα μόνο όνομα ή ψευδώνυμο, το οποίο αποτελεί και την ταυτότητά του σε κάθε συζήτηση.
Με βάση τα παραπάνω η διαχείριση διατηρεί το δικαίωμα διαγραφής σχολίων χωρίς καμία προειδοποίηση.