Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2013

Οι Αρκάδες, άποικοι της Κύπρου


Το συχνό φαινόμενο των εμφυλίων πολέμων στην ελληνική ιστορία (τόσο στα αρχαϊκά όσο και στα νεότερα χρόνια) είναι ένα από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της ελληνικής φυλής. Συνεχείς προσπάθειες από διάφορες πόλεις για επιβολή εξουσίας , εγκαθίδρυση ηγεμονιών και υποδούλωση άλλων εδαφών (Αθήνα, Σπάρτη, Κόρινθος, Θήβα) είναι στοιχεία που ακολουθούσαν δυστυχώς τις ολόχρυσες σελίδες δόξας που τα ελληνικά φύλα έγραψαν εναντίον των εισβολέων , ανεξαρτήτως εποχής και χρονικής περιόδου όταν είχαν τη σύνεση να ενωθούν.

Άλλωστε το  ότι ο Αρχαίος Ελληνικός κόσμος ήταν χωρισμένος σε πολλά κράτη, που το καθένα προσπάθησε να κυριαρχήσει σε διαφορετική περίοδο και συνθήκες, σε καμιά περίπτωση , την ύπαρξη της Ελληνικής συνείδησης , μια συνείδηση όπου απεικονιζόταν  με στοιχεία όπως η γλώσσα, τα ήθη, τα έθιμα , η θρησκεία και προπάντων οι κοινοί αγώνες όταν η περίσταση το απαιτούσε (αύτις δε το Ελληνικόν  εόν όμαιμον τε καιομόγλωσσον,  και Θεών ιδρύματα κοινά και θυσίαι  ήθεά τε ομότροπα- Ηρόδοτος).

Τέτοιου είδους συστράτευση συναντάται στον Τρωικό Πόλεμο όπου ο Όμηρος, πέραν των υπολοίπων Ελληνικών Δυνάμεων που έλαβαν μέρος στην εκστρατεία, περιγράφει ανάγλυφα τη συμμετοχή των Αρκαδικών φύλων που έδωσαν το παρόν με τις δικές τους δυνάμεις

«Αγαπήνωρ δε Αγκαίου του Λυκούργου μετά Έχεμον βασιλεύσας ες Τροίαν ηγήσατο Αρκάσιν. Οι δ΄έχον Αρκαδίην υπό Κυλλήνης όρος αίπυ . Αιπύτιον παρά τύμβον , ιν΄ ανέρες αγχιμαχηταί , οι Φενεόν τ΄ ενέμοντο και Ορχομενόν Πολύμηλον, Ρίπην τε Στρατίην τε και ηνεμόέσσαν Ενίσπην κα Τεγέην είχον και Μαντινέην ερατεινήν , Στύμφηλον τ΄ είχον και Παρρασίην ενέμοντο , των ήρχ΄Αγκαιοιο παις κρέιων Αγαπήνωρ εξήκοντα νέων.Πολέες δ΄ εν νήι εκάστη  Αρκάδες άνδρες έβαινον επιστάμενοι πολεμίζειν .Αυτός γαρ σφιν έδωκεν άναξ ανδρών Αγαμέμνων νήας ευσσέλμους περάαν επί οίνοπα πόντον Ατρείδης επεί ου σφι θαλάσσια έργα μεμήλειν» (Δηλαδή: (Ομήρου Ιλιάδα Β’603-614):
«Ο Αγαπήνορας, (ενν. < ἀγαπώ + ἠνορέη (ανδρεία), "αυτός που εκτιμά την ανδρεία)που ήταν γιος του Αγκαίου και εγγονός του Λυκούργου, που έγινε βασιλιάς μετά τον Έχεμο, αναλαμβάνει να οδηγήσει τους Αρκάδες στην Τροία.

Κατέφθασαν λοιπόν πολλά παλικάρια από διάφορα μέρη της Αρκαδίας .Και να , απ΄ τους πρόποδες της Κυλλήνης όπου που βρίσκεται ο τάφος του Αίπυτου , ήλθαν αρκετοί γενναίοι μαχητές με δόρυ. Επίσης ήλθαν από το Φενεό και τον Ορχομενό  , ο οποίος είναι πλούσιος σε αιγοπρόβατα. Άλλοι ήλθαν από τη Ρίπη (πρϊστορικός οικισμός στην περιοχή της σημερινής Δάφνης)  , τη Στρατία  και την ανεμοδαρμένη Ενίσπη (πόλεις πλησίον του ποταμού Λάδωνα).Άλλοι από την Τεγέα  και την όμορφη Μαντινεία και άλλοι από την Στύμφαλο και την Παρρασία(πόλη πλησίον της Αρχαίας Λυκοσούρας , οποία θεωρείτο και η καρδιά της Αρκαδίας). Αρχηγός τους ήταν ο Αγαπήνορας  ο γιος του Αγκαίου . όλοι τους ήσαν εμπειροπόλεμοι και μπήκαν αρκετοί σε κάθε πλοίο από τα εξήντα που τους έδωσε ο Αγαμέμνων, ο γενικός αρχηγός της εκστρατείας. Αυτά τα πλοία ήσαν γερά και καλοφτιαγμένα , ικανά να περάσουν χωρίς κίνδυνο το βαθυγάλαζο πέλαγος μιας και οι Αρκάδες δεν είχαν ιδέα από θαλασσινές τέχνες»

Επιπρόσθετα  ο περιηγητής  Παυσανίας κάνει μνεία  για τη συμμετοχή των Αρκάδων στον Τρωικό πόλεμο :
«Κοινή δε Αρκάσιν υπήρχεν ες μνήμην τα μεν αρχαιότατα ο προς Ιλίω πόλεμος »
Δηλαδή:
«Οι αλησμόνητες  μέρες , που όλοι οι Αρκάδες από κοινού πρόσφεραν στην Ιστορία ήταν αυτές του Τρωικού Πολέμου»
Η λήξη του Τρωικού Πολέμου οδήγησε τον Αγαπήνορα και τα  πληρώματα του να επιστρέψουν στην Αρκαδική Γη. Μια μεγάλη θαλασσοταραχή στην περιοχή του Καφηρέα όμως παρέσυρε ολόκληρο το στόλο στο νησί της Κύπρου.
«Ἰλίου δὲ ἁλούσης ὁ τοῖς Ἕλλησι κατὰ τὸν πλοῦν τὸν οἴκαδε ἐπιγενόμενος χειμὼν Ἀγαπήνορα καὶ τὸ Ἀρκάδων ναυτικὸν κατήνεγκεν ἐς Κύπρον, καὶ Πάφου τε Ἀγαπήνωρ ἐγένετο οἰκιστὴς καὶ τῆς Ἀφροδίτης κατεσκευάσατο ἐν Παλαιπάφῳ τὸ ἱερόν»

Πριν τους Ομηρικούς χρόνους, ο μύθος λέει ότι ο Ασωπός από την Αρκαδία πνίγει και σκοτώνει  τον πρώτο γηγενή βασιλιά  Οφιν, βασιλεύοντας στο νησι για πολλά χρόνια..
Ο Αγαπήνωρας στο νησί ίδρυσε την Πάφο και στην Παλαίπαφο , έχτισε το ιερό της Αφροδίτης. Τη θεά  τιμούσαν στην Κύπρο στο μέρος όπου λεγόταν Γολγοί και πριν από την άφιξη του Αγαπήνωρα.
Μάλιστα στο έργο του Yves Duhoux , περί «εισαγωγής στις Ελληνικές διαλέκτους», αναφέρεται η Αρκαδοκυπριακή διάλεκτος , η οποία ομιλείτο στην κεντρική Πελοπόννησο και την Κύπρο.
Αργότερα η Λαοδίκη, καταγόμενη από τον Αγαπήνορα, έστειλε ένα πέπλο (φόρεμα) στην Τεγέα για την Αλέα Αθηνά∙ Η επιγραφή  πάνω στο αφιέρωμα ανέφερε και την καταγωγή της.
«Λαοδίκης όδε πέπλος . Εά δ΄ανέθηκεν Αθηνά πατρίδ΄ ες ευρύχορον Κύπρου από ζαθέας»
Δηλαδή:
«της Λαοδίκης ο πέπλος αυτός∙ τον αφιέρωσε από την περίλαμπρο Κύπρο στην Αθηνά τη δικιά της, στη μεγάλη πατρίδα».

Για την εγκατάσταση των Αρκάδων στην Κύπρο αναφέρει και  ο Στράβων «Είτα η Πάφος κτίσμα Αγαπήνωρος και ιερά έχουσα»
Κατόπιν  η βασιλεία της Τεγέας πέρασε στον Ιππόθοο ο οποίος κατά πάσαπιθανότητα το 1150 π.Χ. κάνει έδρα του βασιλείου του την Τραπεζούντα αντί της Τεγέας.

Σύγχρονα χρόνια

Στα σύγχρονα χρόνια , στη Λάρνακα , κατόπιν ανασκαφών , ανευρέθη η επιγραφή «Απόλλων Κεραιάτη. Απολλώνιος Μένωνος ανέθηκε», ένδειξη λατρείας του θεού Απόλλωνος του Κεραιάτη, που λατρευόταν στην Αρκαδία.
Ο ηγέτης της Κύπρου Μακάριος απευθυνόμενος προς  τους Αρκάδες της Αμερικής το 1959 ανέφερε:
«Οι Έλληνες της Κύπρου συγγενεύουσι εξ΄ αίματος μετά τον Αρκάδων διότι προ δεκατεσσάρων και πλέον αιώνων προ Χριστού, μεταξύ των πρώτων Ελλήνων  αποίκων της Κύπρου , ήσαν Έλληνες Αρκάδες.Οι Κύπριοι  είμεθα υπηρήφανοι δια τους τοιούτους προγόνους μας»

Τέλος αίσθηση προκαλεί η ύπαρξη ονομάτων και τοπωνυμίων στη σημερινή Κύπρο , τα οποία είναι σε θέση να ενισχύσουν την άποψη του αποικισμού της μεγαλονήσου από τους αρχαίους Αρκάδες καθώς η ονοματοδοσία τους μαγνητίζει μνήμες ενός ξεχασμένου παρελθόντος.

- Τεγησσός Κύπρου- Τεγέα Αρκαδίας
- Κολλινία Κύπρου- Κολλίνες Μαντινείας
- Κυλλήνια, Πάφος- Κυλλήνη (όρος)
-Απόλλων Κεραιάτης (άγαλμα) - Απόλλων Κερεάτης (ιερόν) Αρκαδίας
- Αγυάτης Απόλλων Αγυιά Κύπρου- Απόλλων Αγυιεύς Τεγέα
- Μακαρία Κύπρου - Μακαρία Αρκαδίας (Παυσ. Η΄ 3,3)
- Μαλούντα της Κύπρου- Μαλούς (ποταμός) Αρκαδίας
- Αγλαντζιά Κύπρου- Γλανιτσιά χωριό της Γορτυνίας
- Σπαθαρικό Κύπρου - Σπάθαρι, χωριό της Γορτυνίας
- Μάραθον ποτάμι Κύπρου- Μάραθα χωρίο Γορτυνίας

Γορτύνιος 79

35 σχόλια :

Ανώνυμος είπε...

Δεν θα το πιστέψετε! Είχα τέσσερους Κύπριους συμμαθητές σε σχολή
Είχαμε σημειώσει περί τις 35 ίδιες λέξεις που είχαν την ίδια προφορά με τις δικές μας. Δηλαδή την ντοπολαλιά μας. Και οι Κύπριοι και εγώ παραδεχόμαστε την κοινή καταγωγή{ΑΡΚΑΔΙΚΗ}

Ανώνυμος είπε...
Οι Αποικίες των Αρκάδων, τόσο στην Ιταλία (ο Εύανδρος ίδρυσε το Παλλάντιο στον Τίβερη όπου επεκτάθηκε η Ρώµη) όπου εκεί δίδαξαν τη Μουσική, τα Γράµµατα, τις Τέχνες… κάτι που έψαλε κι ο ποιητής Βιργίλιος… όσο και στη Μικρά Ασία όπου, Τρώες και Βυθινοί ήταν Αρκάδες. Στην Κασπία θάλασσα, η Πανών αλλά και οι κατοικούντες στον κόλπο Αζανίας… Αρκάδες ήσαν! Η Πάφος είναι Αρκαδική αποικία την οποία ίδρυσε ο Αγαπήνωρας επιστρέφοντας από την Τροία! Έχουµε Αρκαδία στην Αίγυπτο και Τεγέα στη Συρία! Στην Κρήτη, Κυδωνία και Γόρτυς, ήταν Αρκαδικές. Αλλά και στη Ρόδο, στην Πάρο, στη Λευκάδα, στη Ζάκυνθο… Αρκάδες αποίκησαν! Όµως, και η Πύλος, Αρκαδική είναι -ο κόλπος της Κυπαρισσίας λεγόταν Αρκαδιά- καθώς και η Θυρέα της Κυνουρίας!

Να υπερηφανευόμαστε ή είμαστε αυτοί που δίδαξαν την αποικιοκρατία;

Είναι τυχαίο ότι εδώ θυσίασε ο Μέγας Αλέξανδρος,
αφιερώνοντας το θώρακα και το δόρυ του, πριν ξεκινήσει για την
κατάκτηση του κόσμου ;

πάντως το ιδανικό θα ήταν αυτό:

Η Αρκαδία είναι μια γεωγραφική και ιστορική περιοχή της Ελλάδας, που το όνομά της
επικράτησε στον παγκόσμιο πολιτισμό ως η αναπόληση μιας απλής και εφικτής
ευδαιμονίας, μιας ειρηνικής, χαρούμενης, ισορροπημένης και κοντινής στη φύση ζωής,
όπου ο άνθρωπος ξαναβρίσκει το νόημα και την ουσία.

Ανώνυμος είπε...

εν αρχή ήτο οι πελασγοί.

λέτε ο άδωνις ,ο λοβέρδος,ο βοριδης και τάλλα παιδιά νάχουν αρκαδική καταγωγή;
έτσι όπως πάει όλοι αρκάδες είναι.

κουκος απο σφενταμακια είπε...

γιατι ναχουν εγω ειμαι πελασγος ...μ αυτα που κανουν οι ελληνες γλυτωνω

Ανώνυμος είπε...

μας φτάνουν οι δικοί μας, οι βέβαιοι αρκάδες οραματιστές !

Ανώνυμος είπε...

Κλικ ΕΔΩ

YIOTA είπε...

NAI AYTO EINAI SWSTO APO OSA EXW DIAVASEI... KAI POLLOI KYPRIOI TO PARADEXONTAI....
EYXOMAI H ''PHGH" ALLH FORA NA ANAFERTHEI STHN KRHTH KAI STON PONTO POU EINAI ARCADIKES APOIKIES !!!!

Ανώνυμος είπε...

ο βασιλειου, παλιος προεδρος της κυπρου,εχει ερθει να προσκυνησει στην βυτινα......gerolykos

Ανώνυμος είπε...

απο τις χειροτερες ειδησεις που διαβασα[newsit]...πεθανε βρεφος 33 ημερων απο ασιτια......................gerolykos

Ανώνυμος είπε...

είδες τα οράματά τους γίνονται πραγματικότητα ..gerolyke

nis είπε...

gerolyke ταχεις πάρει κανονικά ...
χαχαχα

nis είπε...

Ένα μωράκι 33 ημερών ξεψύχησε από ασιτία Έτσι όπως το γράφει ο gerolykos ειναι Η μητέρα έκανε, λέει, έκκληση στο ίντερνετ για βοήθεια. Σπάστε ρε τον εγωισμό σας. Ελάτε να γίνουμε όλοι μια γροθιά. Δεν υπάρχει κανείς που να μην υποφέρει. Μιλήστε. Πρεπει να νικήσουμε το απάνθρωπο σύστημα. Αλληλεγγυη.
.Ο αναπροσανατολισμούς της tv ξεπέρασε κάθε όριο!!Την ώρα που ενα μωράκι πεθαίνει απο ασιτία τα κανάλια μας δείχνουν εκπομπές μαγειρικής!!!
"Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε αδελφέ μου απ'τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε για να σμιξουμε τον κόσμο"

nis είπε...

Τώρα ταχω πάρει κι εγώ.

Ανώνυμος είπε...

χωρα που δεν μπορει να προστατεψει και να μεγαλωσει με ασφαλεια και αξιοπρεπεια τις ανικανες για εργασια, λογω ηλικιας νεες γενιες με υπηρεσιας προνοιας δεν λεγεται κρατος.κριμα.....σκηνες γερμανικης κατοχης....κριμα.και η λουλακια κυβερνηση πιανει το στοχο!!!!!!!!!!!!!gerolykos

Ανώνυμος είπε...


Ξύπνησα με τα λόγια του Καζαντζάκη...
Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 2012 Posted by STEVENIKO


Μην καταδέχεσαι να ρωτάς: "Θα νικήσουμε; Θα νικηθούμε;" Πολέμα!


Δες την λέξη που χρησιμοποίησε «καταδέχεσαι».. Είναι ΚΑΤΑΝΤΙΑ να σε νοιάζει η νίκη! Αξιοπρεπές, ηθικό είναι να πολεμάς μόνο γιατί δεν συμφωνείς με το άδικο. Και να νιώθεις ότι το κέρδος σου θα είναι μόνο αυτό, το ότι αντιστάθηκες, ότι δεν έσκυψες το κεφάλι. Έκανες το χρέος σου, ήσουν τίμιος πρώτα απέναντι στον εαυτό σου.

Δεν υπάρχει αγώνας μάταιος. Ακόμα κι αν δεν φαίνεται κανένα αποτέλεσμα, ο αγώνας έχει την αξία μέσα του. Την αλλαγή την φέρνει η επιμονή. Ο αγώνας χάνεται μόνο με την παραίτηση.

Βλέπω τους ανθρώπους που συνεχίζουν να κατεβαίνουν σε διαμαρτυρίες και μέσα μου λέω «γιατί πας; μα δεν φέρνεις αποτέλεσμα άνθρωπε!!», κι έχω απόλυτο δίκιο, για σκέψου όμως να μην διαμαρτύρονταν κανείς.. Πώς οι προδότες θα ένιωθαν την πίεση της λαιμητόμου στο σβέρκο τους;

Άλλοι κινούνται νομικά εναντίων τους και λες «μα δεν τους κάνεις τίποτα, τους νόμους αυτοί τους φτιάχνουν, τα δικαστήρια δικά τους είναι», κι έχεις απόλυτο δίκιο, για σκέψου όμως κανείς να μην σαμποτάριζε το θεάρεστο έργο τους.. Πώς θα ένιωθαν ότι λίγες είναι οι ώρες τους;

Άλλοι δεν πληρώνουν κουραδοπολιτεία και λες «δεν θα γλιτώσεις ρε άνθρωπε, θα βρουν τρόπο να στα πάρουν, και με τόκους!!», κι έχεις απόλυτο δίκιο, για σκέψου όμως τι θα συνέβαινε αν όλοι τους πλήρωναν… Πώς θα γκρεμίζονταν το οικοδόμημά τους;


Δεν υπάρχει αγώνας μάταιος! Ακολούθησε τη συνείδησή σου, πάλεψε χωρίς να ρωτάς. Κάνε το χρέος σου.

9
STEVENIKO
Σας ευχαριστώ για την επίσκεψη σας...

Ανώνυμος είπε...

Μας κυβερνάει μια αδέξια λαϊκίστικη γκαιμπελίστικη προβοκατόρικη ακροδεξιά,μονοκοματική κυβερνηση

Ανώνυμος είπε...

......και διατεταγμενος εχθρος του λαου.gerolykos

Ανώνυμος είπε...

Πέθανε τελικά το βρέφος που είχε μεταφερθεί από την Λέρο με συμπτώματα ασιτίας. Αν τελικά αυτή είναι η αιτία του θανάτου (οι γονείς του είναι άποροι) κανείς άνθρωπος στην Ελλάδα δεν πρέπει να είναι υπερήφανος σήμερα και όλοι απόψε πρέπει να σκεφθούμε για το που έφτασε η χώρα.
Και ειδικά οι φυσικοί αυτουργοί του εγκλήματος, αν θεωρήσουμε ότι οι πολίτες είναι οι ηθικοί αυτουργοί αφού ψήφισαν για να έρθουν στην εξουσία οι φυσικοί αυτουργοί.
ΜΑΚΡΙΑ ΛΑΚΑ

Ανώνυμος είπε...

ΟΛΟΙ ΜΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΝΤΡΕΠΟΜΑΣΤΕ

Ανώνυμος είπε...

τα μηνύματα που στελνει αυτή η κυβέρνηση λένε οτι περνάμε σε άλλη εποχή . Σκληρής και φασιστικής διακυβέρνησης

Ανώνυμος είπε...

a) Εντομα, οι κατάσκοποι του μέλλοντος
Οι ερευνητές προσδοκούν ότι ένας συνδυασμός των τεχνικών αυτών, σ’ ένα όχι και τόσο μακρινό μέλλον, θα δημιουργήσει τηλεκατευθυνόμενα έντομα που, εκτός των άλλων, θα παρακολουθούν και θα εξερευνούν περιοχές που έχουν υποστεί καταστροφές. Σε καιρό πολέμου τα ζωντανά ρομπότ θα είναι ιδανικά για αναγνωρίσεις και για κατασκοπεία πίσω από τις γραμμές του εχθρού.

b)
Δύο καθηγητές του Πανεπιστημίου της Ουψάλα ισχυρίζονται ότι ανακάλυψαν τον «καρκίνο του καρκίνου», αφού το εμβόλιο ουσιαστικά δεν είναι τίποτα άλλο από ένας ιός ο οποίος επιτίθεται στους όγκους.
Όμως, η θεραπεία αυτή, το ελπιδοφόρο αυτό εμβόλιο κινδυνεύει να χαθεί λόγω έλλειψης στη χρηματοδότηση, αφού δεν είναι σίγουρη η επιτυχία του, δεν είναι ακόμη πατενταρισμένο και δεν είναι βέβαιο ότι θα αποκομίσει γρήγορο κέρδος η εταιρεία που θα χρηματοδοτήσει την παρασκευή του.
Γιατί δεν το έχετε δοκιμάσει σε ανθρώπους»; «Δεν έχουμε αρκετά χρήματα», απαντά ο ένας από τους δύο Σουηδούς καθηγητές. «Δεν μπορούσα να το πιστέψω», λέει ο αρθρογράφος και ρωτάει: «Πόσα χρήματα χρειάζεστε»; Και απαντάει, «δύο εκατομμύρια για μια πραγματικά καλή εκδοχή» (σ.σ.του εμβολίου). Το πρόβλημα είναι ότι «ο ιός Ουψάλα», όπως ονομάζεται το εμβόλιο δεν έχει πατενταριστεί. Καμία εταιρεία βιοτεχνολογίας δεν μπορεί να αποκομίσει κέρδη από αυτό».

Ανώνυμος είπε...

Σιγά θα σκίστε κανένα καλσόν και ...αφήστε το αγγελουδάκι ήσυχο...

Ανώνυμος είπε...Δεν μπορώ να πιστέψω ότι οι παραπάνω σχολιαστές είνα όλοι ΣΙΡΙΖΑΙΟΙ! Δεν μπαίνω στην ουσία των σχολίων όπου εκφραζονται και μερικές αλήθειες, αλλά το ύφος, το λεξιλόγιο,το μένος και το μίσος με τα οποία εκφράζονται οι απόψεις, εκεί παραπέμπουν.Ήρεμα παιδιά! Έτσι χάνετε το δίκιο σας.

Ανώνυμος είπε...Τελικά τα σχόλια είναι:
_"Γειά σου μπάρμπα,
_ Κουκιά σπέρνω "

Σ'ένα θέμα που αφορά μυθολογικά και ισταρικά την Αρκαδία, γιατί να μπλέκομε τα τωρινά μας απωθημένα;
Λάθος,Νομίζω!
Εξαιρούνται βέβαια όσοισχολιάζοντας αναφέρονται στο θέμα.

Ανώνυμος είπε...

τι θα πει "είναι όλοι ΣΥΡΙΖΑΟΙ?"δηλ είναι εχθροί της πατρίδας?
Σ ενδιαφέρει απο ποιον προέρχεται το σχολιο ? ετσι αξιολογείς και κρίνεις απόψεις?

Ανώνυμος είπε...

Έκκληση σε νέες μητέρες, για πληροφορίες σχετικά με τη φροντίδα του παιδιού της είχε απευθύνει μέσω φόρουμ στο ίντερνετ η μητέρα από τη Λέρο. Το βρέφος μεταφέρθηκε το Σάββατο σε νοσοκομείο της Κρήτης με πολυοργανική ανεπάρκεια και συμπτώματα ασιτίας. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, η 24χρονη μητέρα προσπαθούσε την Παρασκευή να βρει βοήθεια μέσω του ίντερνετ, καθώς ανησυχούσε για την υγεία του παιδιού της, αλλά δεν γνώριζε τα στοιχειώδη για τη φροντίδα του. Έτσι φέρεται να μπήκε σε forum για νέες μητέρες και να έγραψε τα εξής: ''...Κορίτσια βοήθεια! Είμαι νέα μανούλα δεν ξέρω πολλά από μωράκια αλλά εδώ και 2 μέρες νομίζω πως κάτι δεν πάει καλά. Ο μπέμπης μου που είναι 1 μηνών κοιμάται συνεχεία ξυπνάει μόνο για να φάει κάθε 7 ώρες κ πίνει μόνο 90ml επίσης δεν ανοίγει τα μάτια του και είναι κρύος, τον έντυσα πολύ καλά και πάλι είναι κρύος. Μίλησα με τον μοναδικό παιδίατρο του νησιού και μου είπε πως αν δεν τον δει δεν μπορεί να πει κάτι. Το θέμα είναι πως είναι στην Κω τώρα και έχει απαγορευτικό. Γυρίζει την Τρίτη αν το επιτρέψει ο καιρός. Δεν ξέρω τι να σκεφτώ και τι να κάνω...'' Το βρέφος, που είναι περίπου 34 ημερών νοσηλεύεται πλέον στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Αντιμετωπίζει σοβαρά δερματικά προβλήματα και πολυοργανική ανεπάρκεια. Σύμφωνα με το Έθνος, σε βάρος της μητέρας σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Παράλληλα πάντως, η αρμόδια εισαγγελική αρχή που ενημερώθηκε έδωσε την άδεια για να το συνοδεύσει στην Κρήτη. Πηγή: www.lifo.gr

Ανώνυμος είπε...

καλημέρα στους ΔΗΜΑΡΟΠΑΣΟΚΟΥΣ,

Ανώνυμος είπε...

Κίνα: Διάλειμμα... 2 λεπτών για τουαλέτα
ΜΗΝ ΑΝΗΣΥΧΕΙΤΕ ,ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΜΕ ΔΟΞΑ ΚΑΙ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙς.

Ανώνυμος είπε...

Αγανακτησμένοι της πάνω πλατείας είναι και τους πήρε ο πόνος για το αγγελουδάκι.....

Τώρα το σχόλιο του μπλόγκερ μας είναι η αποθέωση της στρεψοδικίας.

Η μάνα ζητούσε βοήθεια γιατί δεν τρώει το παιδί της ενώ το ταϊζει, γιατί κρύωνει ενώ το ντύνει και το κάναμε ασιτία από πείνα,ιδού το σχολιό του αυτούσιο..

¨Ένα μωράκι 33 ημερών ξεψύχησε από ασιτία Έτσι όπως το γράφει ο gerolykos ειναι Η μητέρα έκανε, λέει, έκκληση στο ίντερνετ για βοήθεια. Σπάστε ρε τον εγωισμό σας. Ελάτε να γίνουμε όλοι μια γροθιά. Δεν υπάρχει κανείς που να μην υποφέρει. Μιλήστε. Πρεπει να νικήσουμε το απάνθρωπο σύστημα. Αλληλεγγυη.
.Ο αναπροσανατολισμούς της tv ξεπέρασε κάθε όριο!!Την ώρα που ενα μωράκι πεθαίνει απο ασιτία τα κανάλια μας δείχνουν εκπομπές μαγειρικής!!!
"Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε αδελφέ μου απ'τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε για να σμιξουμε τον κόσμο"

Τραγουδάτε, και πρέπει να τραγουδάτε γιατί αλλίμονό μας, να μην ¨γαυγίζετε¨ στο βρόντο μόνο και μόνο από φανατίλα. Τα ουρλιαχτά να είναι εύστοχα και για πράξεις και ενέργειες υπαρκτές, γιατί έτσι με το ξεβράκωμα των επιχειρημάτων σας απαξιώνεται το λόγο σας που αναφέρεται σε πραγματικά δράματα, που δυστυχώς όλοι βλέπουμε γύρω μας.

Μην τα παίρνετε τόσο εύκολα στην γκράνα, κρατήστε τη φόρα σας, έρχονται χειρότερα......

Τώρα είναι αργά για δάκρυα Στέλλα, πριν πού είμαστε?????

Ανώνυμος είπε...

καλημέρα και στους πασοκονουδαίους, τους νόμιμους νοικοκυραίους,όλοι οι άλλοι είναι γιαλαντζί,χωρίς οραματιστές και καινοτόμους.

Ανώνυμος είπε...

ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑΤΙ ΕΤΣΙ ΤΟΥΣ ΓΟΥΣΤΑΡΕ ΕΧΟΥΝ ΒΑΛΛΕΙ ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ......ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 36Ο ΕΥΡΩ.ΣΑΣ ΛΕΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΑΥΤΟ Η ΑΚΟΜΑ ΚΟΙΜΟΣΑΣΤΕ.ΦΥΣΙΚΑ Η ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΠΑΝΩ ΑΚΟΜΑ ΑΛΛΑ ΕΡΧΕΤΑΙ

nis είπε...

Για τον 8.56
Φτιάξε μας ενα πρότυπο σχολίων.....

ΡΕΝΤΕΖΕΛΑΣ ΠΑΝΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΡΕΜΜΑΤΑ είπε...

ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΠΟΥ ΠΗΓΕ Ο ΜΕΡΚΕΛΑΚΟΣ.ΜΑΛΛΟΝ ΚΑΤΕΒΗΚΕ ΑΠ ΤΟ ΘΡΟΝΟ

nis είπε...

ΟΡΕΙΝΗ ΑΡΚΑΔΙΑ!!!
Διεθνές ντοκιμαντέρ θα γυριστεί στην Αρκαδία!!!!!!!
Ένα σημαντικό ντοκιμαντέρ που χρηματοδοτεί η Διεθνής Αρκαδική Εταιρία, με συμπαραγωγή την DeepGreece, πρόκειται να γυριστεί το αμέσως επόμενο διάστημα στην Αρκαδία...
Συγγραφέας και κινηματογραφιστής Martin McDarren λέει: «Τολμώ να ισχυριστώ ότι η Αρκαδική οντότητα, γιατί είμαι σίγουρος ότι είναι τέτοια, αποτελεί μια πραγματική, πανταχή αρχετυπική εντύπωση και θεμέλιο λίθο στις μυθολογίες λαών που με την πρώτη ματιά, μοιάζει να έχουν ελάχιστη σχέση με τον κλασικό ελληνικό πολιτισμό. Αυτή η θεώρηση όμως, αγνοεί την προϊστορική πολιτισμική ύπαρξη της Αρκαδίας. Αγνοεί την διάχυση των θρύλων και των μύθων που γέννησε τούτος ο τόπος, καθώς ο απόηχός τους χάνεται στην άβυσσο των καιρών πριν ακόμα ο άνθρωπος ανακαλύψει τη γραφή.»

YIOTA είπε...

SYMPWNW APOLYTA ME TO SXOLIO TOU ANWNYMOU 11.50 M.M. " GEIASOU MPARMA ,KOUKIA SPERNW " !!!

KAI STO KATW KATW TO MWRO PETHANE APO ASITIA GIATI DEN EIXAN GALA NA TOU DWSOUN H GIATI H MANNA HTAN .........DEN THELW NA EIMAI SKLHRH ALLA MERIKES EINAI ANIKANES... NA EXOUN OIKOGENEIA !!!!!